Ansök om socialpsykiatriska insatser

Du som har ett långvarigt psykiskt funktionshinder som leder till stora svårigheter att utföra aktiviteter i det dagliga livet, kan ansöka om hjälp utifrån Socialtjänstlagen (SoL).

Då gör vi på Vuxenenheten Socialpsykiatri en utredning för att tillsammans med dig ta reda på vilket stöd som kan passa just dig.

Har du rätt till bistånd?

Du kan få bistånd enligt SoL via Socialpsykiatrin om du

  • har någon form av psykisk, neuropsykiatrisk eller intellektuell funktionsnedsättning
  • är över 18 år

Våra insatser

De insatser vi på socialpsykiatrin kan erbjuda är

  • Boendestöd
  • Kontaktperson
  • Daglig sysselsättning
  • Bostad med särskild service
  • Matleverans
  • Trygghetslarm
  • Egenvård

Ditt behov av stöd är utgångspunkten för bedömning av vilket bistånd du kan få.

Avgift

För insatsen boendestöd tas en avgift ut. Avgiften räknas ut på ett sådant sätt att du alltid har kvar en viss andel av din inkomst efter att hyra och avgift betalats. För mer information, kontakta avgiftshandläggare via Luleå kommuns kundcenter, 0920-45 30 00.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på 0920-45 30 00 om du har frågor.

Ansökan

Vill du göra en ansökan kan du riga oss eller använda vår e-tjänst.


Sidan uppdaterades den 17 januari 2023