Färdtjänst i Luleå kommun

Regionala kollektivtrafikmyndigheten och länstrafiken i Norrbotten har tagit över ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst i Luleå kommun från den 1 januari 2016.

För att beställa färdtjänstresor ringer du 0926-756 77 oavsett var du bor eller vilket fordon du åker med.

Du behöver bara uppge ditt namn och personnummer vid beställning av resa. Om du åker buss med Luleå lokaltrafik och tar med en medresenär visar du upp färdtjänstkortet på bussen.

Kontakt

Ansökan om färdtjänst och riksfärdtjänst gör du hos Regionala kollektivtrafikmyndigheten, Smedjegatan 19, 972 32 Luleå.

Har du frågor kontaktar du Regionala kollektivtrafikmyndigheten på 0926-752 77.