Oro för barn och unga

Alla barn har rätt att växa upp i en trygg och säker miljö. Om du är orolig för ett barn i din närhet kontaktar du socialtjänsten. Genom att våga berätta det du ser kan ett barn få bättre tillvaro.

Alla som arbetar med barn och unga har en skyldighet, enligt socialtjänstlagens 14 kap. 1§, att göra en anmälan om man misstänker att ett barn far illa.

När du gör en anmälan bör du ha informerat föräldrarna till barnet först. Den fortsatta kontakten med familjen blir lättare om de först får veta från dig vad du är orolig för. Det är även bra om du är med vid första mötet med socialtjänsten för att berätta om din oro.

Om ett barn utsätts för misshandel och olika former av övergrepp ska socialtjänsten kontaktas direkt och bedöma om barnet behöver omedelbart skydd.

Anmälan

Du kan ringa in en anmälan till socialförvaltningens Ingång, 0920-45 44 75. Telefontid 8.30-16.30 vardagar. Du kan också skicka in en anmälan via fax, 0920-45 34 00. 

Rådfrågning 

Det kan vara svårt att veta när det är så allvarligt att du måste kontakta socialtjänsten för att berätta om din oro för ett barn. Du kan alltid rådfråga socialförvaltningens Ingång för barn och unga. Du behöver inte berätta vilket barn det gäller och du får vara anonym.

Du som har anmälningsplikt kan däremot inte vara anonym utan måste berätta vem du är.

Kontakt

Luleå kommun, 0920-45 30 00.