Oro för barn och unga

Om du är orolig för ett barn i din närhet kontaktar du socialtjänsten. Genom att våga berätta det du ser kan ett barn få en bättre tillvaro.

Alla barn har rätt att växa upp i en trygg och säker miljö. Alla som arbetar med barn och unga har en skyldighet, enligt socialtjänstlagens 14 kap. 1§, att göra en anmälan om man misstänker att ett barn far illa.

När du gör en anmälan bör du ha informerat föräldrarna till barnet först. Den fortsatta kontakten med familjen blir lättare om de först får veta från dig vad du är orolig för. Det är även bra om du är med vid första mötet med socialtjänsten för att berätta om din oro.

Anmälan

OBS - Om du tror att barnet befinner sig i akut fara, ring 112. Om ett barn utsätts för misshandel och olika former av övergrepp ska socialtjänsten kontaktas direkt eller via polisen för bedömning om barnet behöver omedelbart skydd.

Är det inte fråga om akut fara, använder du vår e-tjänst:

Du kan även anmäla via telefon eller brev:

  • Luleå kommuns kundcenter hjälper dig att komma i kontakt med socialtjänsten under deras telefontid 10.00-12.00 eller 13.30-14.30 varje vardag, Övrig tid hjälper kundcenter till att lämna meddelande/ärende till berörd enhet. När kundcenter är stängd och ärendet inte kan avvakta till nästakommande vardag, kan socialtjänstens myndighetsberedskap kontaktas via 112.
  • Brev, skicka med vanlig post till adressen Luleå kommun, socialförvaltningen, Box 212, 971 85 Luleå​.

Rådfrågning 

Det kan vara svårt att veta när det är så allvarligt att du måste kontakta socialtjänsten för att berätta om din oro för ett barn. Du kan alltid rådfråga socialförvaltningens mottagning för barn och unga. Du behöver inte berätta vilket barn det gäller och du får vara anonym. Du som har anmälningsplikt kan däremot inte vara anonym utan måste berätta vem du är.

Anonymitet

OBS - du kan inte vara anonym om du kontaktar kommunen via e-post.

Kontakt

Luleå kommun, 0920-45 30 00.

Medverkande

Socialtjänsten - Mottagningen, Fredamottagningen - Centrum mot våld & Föräldrasupporten

Vem är föreläsningen/informationen till för?

För dig som i ditt arbete möter barn/ungdomar och familjer som kan vara i behov av stöd och hjälp från socialtjänsten, allt ifrån stöd i tidigt skede innan bekymren blivit allt för stora, men även när svårigheterna kring ett barn eller dennes familj är väldigt betydande.

Det här erbjuder vi dig

Vi erbjuder föreläsning/information om socialtjänstens arbete kring orosanmälningar. Hur kan vi gemensamt upptäcka och stötta barnen och föräldrarna? Du får bland annat veta:

  • När ska en orosanmälan göras?
  • Vad kan vi förvänta oss när en anmälan till socialtjänsten är gjord?
  • Vad är våld och hur påverkar det familjen?
  • Vart kan föräldrar vända sig för att få råd och stöd i föräldraskapet?

Vi erbjuder olika föreläsningar utifrån ert behov:

  • Öka era kunskaper kring orosanmälningar för barnets bästa.
  • Välj att enbart boka socialförvaltningens myndighetsinformation om orosanmälningar eller utöka informationen genom att lära dig mer om våld och/eller få inblick i det tidigt främjande föräldrastödet.
  • Vi kan erbjuda digitala lösningar via videokonferens.
  • Kostnadsfritt.

Välkommen med din förfrågan!

Kontakt

Ring mottagningsenheten barn och unga på 0920-45 44 75.

Telefontid vardagar kl. 10-12 samt 13.30–14.30.

Sidan uppdaterades den 20 december 2023