Vårdnad, boende och umgänge

Vid en separation eller skilsmässa kan det ibland vara svårt att komma överens i frågor som gäller vårdnad, boende och umgänge. Familjerätten ger er råd och stöd att komma överens.

Om ni är överens

Om ni som föräldrar är överens om vem som ska ha vårdnaden om barnet, var barnet ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut kan ni skriva det i ett avtal. Det är familjerätten som godkänner avtalet och ni ansöker hos familjerätten att få komma och skriva avtal.

Om ni inte är överens

För att ni ska kunna samarbeta kring barnet och hitta bra lösningar för henne eller honom, som ni båda kan acceptera, kan ni komma till Familjerätten på samarbetssamtal. En eller två familjerättssekreterare leder samtalet och ni måste båda vara villiga att delta.

Ni kan också vända er till tingsrätten. Tingsrätten begär då att familjerätten gör en utredning som underlag för tingsrättens beslut angående vårdnad boende och umgänge.Syftet med utredningen är att ta reda på vad som är bäst för barnet. Om ni under den juridiska processens gång kommer överens eller vill försöka enas genom samarbetssamtal kan ni när som helst begära att tingsrättsprocessen avbryts.

Vi pratar med er föräldrar

Vi på familjerätten inleder oftast en utredning med att träffa er föräldrar för ett enskilt samtal. Då går vi bland annat igenom hur en utredning går till. Därefter fortsätter vi att träffa er enskilt och gör även hembesök när barnet är hemma. Om barnet är tillräckligt moget och vi bedömer att det är lämpligt, pratar vi även med barnet.

Vi pratar med människor omkring barnet

Vi pratar också med människor som genom sitt arbete kommer i kontakt med barnet, till exempel på förskolan eller i skolan, samt eventuellt era nya partners. I samband med utredningen tar vi registerutdrag från socialtjänsten och kan även komma att ta utdrag från polisen.

Utredningen ser till barnets behov

Under utredningen bedömer vi bland annat

  • er förmåga att se vad barnet behöver efter skilsmässan eller separationen
  • er förmåga att uppmuntra och tillåta att barnet har kontakt med den andra föräldern
  • er känslomässiga kontakt med barnet och förmåga att förstå vad barnet känner och behöver
  • er förmåga att ge barnet skydd såväl som fysisk och psykisk omvårdnad.

Vi ser också till vad barnet behöver i form av stabilitet, skolgång och utbildning, samt vad barnet själv vill.

Ni får läsa utredningen

Ni få ta del av utredningen innan vi skickar den till tingsrätten. Ni får också möjlighet att lämna synpunkter, som vi skickar med till tingsrätten. Det som du själv berättar för utredaren samt allt material ni lämnar in till familjerätten har den andra parten rätt att ta del av.

Rättigheter för er och barnet

Barnet har rätt att uttrycka sin åsikt, men hon eller han har ingen skyldighet att välja mellan er.

För barn: en film som visar hur det går till när du träffar oss Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ibland kan föräldrar som inte bor tillsammans ha svårt att komma överens. De kanske tycker olika om var du ska bo, och kommer inte överens. Filmen visar hur vi på familjerätten hjälper dig och dina föräldrar när dina föräldrar vänt sig till domstolen.

Sekretess

Familjerättssekreteraren har enligt lag sekretess. Däremot har utredarna an­mälningsskyldighet enligt 14kap 1§ SoL, om misstanke finns att barn far illa.

Sidan uppdaterades den 10 februari 2023