Så går samarbetssamtalen till

Vad innebär samarbetssamtal?

Efter en separation kan det vara svårt för föräldrar att samarbeta i viktiga frågor om sina barn.

På familjerätten erbjuder vi samarbetssamtal med målet att föräldrar ska komma överens om en lösning angående vårdnad, boende och umgänge. Samtalen kan även gälla barnets försörjning, föräldrarnas kommunikation eller andra viktiga frågor.

Samarbetssamtal ger möjlighet för föräldrar att samtala om sina barn med tillgång till professionella samtalsledare som har tystnadsplikt. Samtalen kan leda fram till en överenskommelse mellan föräldrarna angående hur situationen kring barnen ska se ut.

Samtalen kan även leda till att föräldrarna kommer fram till ett juridiskt bindande avtal omkring vårdnad, boende och umgänge. Avtalen godkänns av socialnämn­den om de är till barnets bästa. Dessa avtal är en juridisk handling och är lika giltig som ett domstolsbeslut.

Vem kan begära samarbetssamtal?

Föräldrar kan själva kontakta familjerätten om de önskar samarbetssamtal. Samtalen är frivilliga och båda föräldrarna måste vara eniga om att vilja ha samtal.

Tingsrätten kan också ge i uppdrag åt socialnämnden att anordna samarbets­samtal för att nå enighet mellan föräldrarna.

Så går samarbetssamtalen till

Familjerättssekreterarna inleder med att träffa er var för sig. De vill ta reda på era behov och också om det förekommit våld i relationen. Efter de enskilda samtalen träffas alla och samtalar tillsammans. Om det är lämpligt pratar de också med barnet.

Hur många samtal krävs innan man är överens?

Samarbetssamtalen är ett stöd till föräldrarna och pågår så länge det känns meningsfullt. Det kan röra sig om ett enstaka samtal eller flera samtal under längre tid. Varje samtal varar 1–1,5 timme.

Kostar det något?

Samtalen är kostnadsfria.

Var vänder man sig för att få samarbetssamtal?

Ni ansöker om samarbetssamtal genom att fylla i och skicka in blanketten nedan till Familjerätten.

Observera att båda föräldrarna ska fylla i och skriva under samma blankett.

Ansök om samarbetssamtalöppnas i nytt fönster