Så går samarbetssamtalen till

Vad innebär samarbetssamtal?

Efter en separation kan det vara svårt för föräldrar att samarbeta i viktiga frågor om sina barn.

På familjerätten erbjuder vi samarbetssamtal med målet att föräldrar ska komma överens om en lösning angående vårdnad, boende och umgänge. Samtalen kan även gälla barnets försörjning, föräldrarnas kommunikation eller andra viktiga frågor.

Samarbetssamtal ger möjlighet för föräldrar att samtala om sina barn med tillgång till professionella samtalsledare som har tystnadsplikt. Samtalen kan leda fram till en överenskommelse mellan föräldrarna angående hur situationen kring barnen ska se ut.

Samtalen kan även leda till att föräldrarna kommer fram till ett juridiskt bindande avtal omkring vårdnad, boende och umgänge. Avtalen godkänns av socialnämn­den om de är till barnets bästa. Dessa avtal är en juridisk handling och är lika giltig som ett domstolsbeslut.

Vem kan begära samarbetssamtal?

Föräldrar kan själva kontakta familjerätten om de önskar samarbetssamtal. Samtalen är frivilliga och båda föräldrarna måste vara eniga om att vilja ha samtal.

Tingsrätten kan också ge i uppdrag åt socialnämnden att anordna samarbets­samtal för att nå enighet mellan föräldrarna.

Så går samarbetssamtalen till

En familjerättssekreterare inleder med ett möte med var förälder för sig. Det är en möjlighet för er att berätta om anledningen till att ni vill ha samarbetssamtal och vad ni hoppas att de ska leda fram till. Vi kommer också i det första enskilda mötet fråga om det förekommit våld eller någon annan anledning som gör det olämpligt med samarbetssamtal.

Om det är lämpligt med samarbetssamtal kommer ni sedan erbjudas en gemensam tid. I vissa samarbetssamtal kan det också bli aktuellt att vi har möte med barnen.

Samarbetssamtal erbjuds både digitalt via Microsoft Teams eller fysiskt i socialtjänstens lokaler.

Tidsram

Samarbetssamtal tar i regel 1 till 1,5 timme. Vi på familjerätten erbjuder upp till fem gemensamma samarbetssamtal samt en uppföljning en tid efter samarbetssamtalen avslutats. Om ni inte kommit överens efter fem möten görs en utvärdering om vilken stödinsats ni kan vara i bättre behov av, för att komma vidare med ert samarbete. I undantagsfall kan det bli aktuellt med fler möten om ni är nära en överenskommelse.

Det går att ansöka om samarbetssamtal på nytt i framtiden om behovet återkommer.

Kostar det något?

Samtalen är kostnadsfria.

Var vänder man sig för att få samarbetssamtal?

Ni ansöker via e-tjänsten nedan.

Ansök om samarbetssamtal Länk till annan webbplats.Sidan uppdaterades den 4 maj 2022