Fältgruppen Luleå

Fältgruppen är en verksamhet som arbetar förebyggande och uppsökande med ungdomar inom Luleå kommun. Målet är att bygga relationer med unga genom att aktivt söka upp och befinna oss på platser där unga vistas, dagtid, kvällar och helger. Vi besöker fritidsgårdar, skolor, centrum och olika ungdomsarrangemang. Fokus ligger på förebyggande arbete.

Det uppsökande arbetet består av att vara ute så mycket som möjligt i ungdomsmiljöer för att stötta och upptäcka ungdomar som riskerar att fara illa på olika sätt. Fältgruppen har mycket föräldrakontakt utifrån det vi ser i det uppsökande arbetet. Vi har tystnadsplikt men även anmälningsskyldighet, vilket innebär ett ansvar att agera i de fall vi befarar att en ungdom far illa. Om vi känner oro för dig kommer du att veta om detta.

Det förebyggande arbetet bygger på samarbete med andra aktörer som skolor, föreningar, polis med flera. Skolan är en arena där vi fältare vistas för att möta, informera och skapa dialog med ungdomarna. Vi är också ibland närvarande vid föräldramöten för att informera om trender och tendenser bland ungdomar, bland annat i frågor som rör internet, droger och riskmiljöer.

Vi jobbar för och med ungdomar, er trygghet och välmående är vårt fokus! Vår uppgift är att se hur du har det och hjälpa dig i olika situationer.

Med oss kan du prata om:

  • vänskap och ensamhet
  • hem och familj
  • alkohol och droger
  • att hänga på stan
  • kärlek och sexualitet
  • skola och fritid
  • annat som är viktigt för dig

Vi tycker det är viktigt att du har något värdefullt och kul att göra på din fritid.

Hör av dig

Vi som arbetar i fältgruppen heter Ida, Sari och Ulrika.
Du kan maila, ringa eller skicka sms till oss.
faltgruppen@lulea.se, 076-174 67 78

Sidan uppdaterades den 19 april 2024