Välkommen till våra aktiviteter våren 2024

För anhöriga till personer med psykisk ohälsa, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar långtidssjuka och/eller äldre. Vänligen kom doftfri till våra föreläsningar och aktiviteter.

Samtalsgrupper anhöriga till någon med psykisk ohälsa eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Vi startar samtalsgrupper löpande under året och vänder oss till dig som är anhörig till någon som har psykisk ohälsa. Vill du veta mer eller anmäl dig via e-post till anhorigstod@lulea.se

Samtalsgrupp anhörig till någon som är långtidssjuk eller äldre

Vi startar samtalsgrupper med temat “Hållbar anhörig” löpande under året. Vill du veta mer eller anmäl dig via e-post till anhorigstod@lulea.se

Samtalsgrupp till män som anhöriga

Ibland kan vi behöva dela tankar och frågor utifrån existentiella frågeställningar när livet utmanar. Välkommen till en samtalsgrupp som vänder sig till dig som är man som vårdar eller stöttar någon i din närhet. Har du frågor eller vill veta mer eller anmäla dig så gör du det till anhorigstod@lulea.se

Öppen anhöriggrupp sista måndagen i månaden

Kl. 13.30-15.30 för dig som vårdar eller stödjer någon i din närhet som är långtidssjuk eller äldre.
Plats: Bergvikens anhörigcentrum, konferensrummet Majvägen 22. Ingen anmälan behövs.

Att stå nära en kropp eller själ som brister - om att vara anhörig ur olika perspektiv.

Torsdagen den 15 februari kl. 15-17

Att vara anhörig innebär både glädje, sorg, omsorg och oro. Det är gemensamt för de flesta anhöriga. I vissa situationer påverkas anhörigas situation ytterligare genom att t.ex. tillhöra en nationell minoritet/urfolk. Susanne Rolfner Suvanto från Nationellt kompetenscentrum anhöriga föreläser om att stå nära en kropp eller själ som brister - om att vara anhörig ur olika perspektiv. Plats: Bergvikens anhörigcentrum Majvägen 22. Anmälan senast 12 mars via e-post till anhorigstod@lulea.se Glöm inte att meddela allergier

Information om samhällets stöd

Tisdagen den 19 mars kl. 13-19

Välkommen till en dag med kortare presentationer av bland annat: Biståndshandläggare, socialsekreterare, överförmyndarnämnden, LSS Råd och stöd, Funktionsrätt, Anhörigföreningen med flera.

Du behöver inte vara med hela dagen utan du väljer vad du vill komma och lyssna på.
I anmälan är det viktigt att du meddelar vilka föreläsningar du önskar besöka.

Plats: Bergvikens anhörigcentrum Majvägen 22. Anmälan senast 12 mars via e-post till anhorigstod@lulea.se Glöm inte att meddela allergier.

Hålltider

13.00 - 13.30 Biståndshandläggare vuxna
13.30 - 14.00 Socialsekreterare vuxna, missbruk och beroende
14.00 - 14.30 LSS och socialpsykiatri
14.30 -15.00 Överförmyndarnämnden
15.00 - 15.30 LSS Råd och stöd på Region Norrbotten
15.30 - 16.00 Funktionsrätt
16.00 - 16.30 Anhörigföreningen
16.30 - 16.50 Råd- och stödmottagning
16.50 - 17.10 Personligt ombud
17.10 - 17.30 Äldresupport
17.30 - 17.50 Kognitiva stödteamet
17.50 - 18.10 Anhörigstöd

Hälsofrämjande Friskvårdsaktiviteter för dig som anhörig

Vi är en grupp studenter vid Hälsovägledarutbildningen på LTU som i samarbete med Anhörigstöd Luleå kommun vill bjuda in till två eftermiddagar i återhämtningens tecken för anhöriga som stöttar eller vårdar någon i sin närhet. Inbjudan gäller för dig som kan delta vid båda grupptillfällena.

Vid dessa tillfällen kommer vi att fokusera på återhämtning och gemenskap. Träffarna består av en kort naturpromenad och återhämtande aktiviteter inomhus samt fika. I de återhämtande aktiviteterna kommer vi att utgå från mindfulness (medveten närvaro) för att lyssna inåt på vad just du behöver.

Återhämtning är viktigt för att må bra i både kropp och själ, och vi önskar att dessa träffar ger större medvetenhet kring dina behov och hälsofrämjande verktyg, samt en känsla av gemenskap.

Gruppträff 1

Dag: tisdag 16 april 2024

Tid: Kl. 13-16

Plats: Bergvikens anhörigcentrum Majvägen 22

Gruppträff 2

Dag: tisdag 14 maj 2024

Tid: Kl. 13-16

Plats: Bergvikens anhörigcentrum Majvägen 22

Att tänka på! Bekväma kläder efter väder. Ta gärna med eget sittunderlag och en vattenflaska till promenaden. Vid dåligt väder hålls aktiviteterna inomhus.

Anmälan senast: 11 april via e-post till anhörigstod@lulea.se

Glöm inte meddela allergier

Sidan uppdaterades den 8 mars 2024