Midskogens vård- och omsorgsboende

Midskogens vård- och omsorgsboende ligger på Gymnasievägen 6 och har 82 lägenheter.

Här finns vårdplatser för personer med speciella omvårdnadsbehov. Husdjur är tillåtna i 55 av de 82 lägenheterna.

Vi har en mötesplats som i hemmet vårdar någon som drabbats av kognitiv nedsättning eller demenssjukdom.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på 0920-45 30 00.