Mötesplats för avlösning

Mötesplatsen vid Forsbacka vård- och omsorgsboende erbjuder avlösning till dig som i hemmet vårdar någon som drabbats av kognitiv nedsättning eller demenssjukdom.

Avlösningen innebär att personen som vårdas i hemmet kommer till mötesplatsen och får en social samvaro med andra deltagare och personal.

Aktiviteterna varierar vid mötesplatsen men det kan vara musikunderhållning eller något annat som deltagarna är intresserade av.

Som anhörig får du en möjlighet att uträtta ärenden, vila eller göra annat som ger dig avkoppling.

Vem får delta?

Mötesplatsen är i första hand för personer med kognitiv nedsättning eller demenssjukdom som vårdas i hemmet av en anhörig och som inte har någon form av avlösning, korttidsvård eller deltar i dagverksamhet. I mån av plats tar vi emot personer som har beviljade insatser.

Det kostar ingenting att delta.

Öppettider

tisdagar klockan 13-16.

Bokning

Bokning görs vardagar till enhetschef på 0920-45 30 00.

Sidan uppdaterades den 16 december 2019