Kompetenscentrum Midskogen

På kompetenscentrum Midskogen har vi samlat all vår kompetens inom området för demenssjukdom. Personer som lider av demens och anhöriga kan få hjälp och stöd via ett och samma ställe i kommunen. Du kan bland annat få råd och handledning av vårt demensteam, anhörigstöd och avlösning.

Demensteam

Vårt demensteam ger råd, stöd och handledning för personer med demens samt deras anhöriga och personal. I teamet ingår metodutvecklare, sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut.

Mötesplats för avlösning

mötesplatsen erbjuder vi avlösning för dig som vårdar någon i hemmet, någon som som drabbats av kognitiv nedsättning eller demenssjukdom. På mötesplatsen kan du få en social samvaro med andra i liknande situation eller genom avlösning möjlighet att uträtta ärenden, vila eller göra annat som ger dig avkoppling. Det kostar ingenting att delta och det behövs inget beviljat bistånd.

Anhörigstöd

Syftet med anhörigstödet är att du ska få den praktiska hjälp och det stöd som behövs för att underlätta i din situation som anhörig.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på 0920-45 30 00.

Besöksadress: Kompetenscentrum Midskogen, Gymnasievägen 6 i Luleå.

Sidan uppdaterades den 20 januari 2023