Trygghetsboende i Luleå

Hyreslägenheter som är anpassade för den som fyllt 65 år

Ett trygghetsboende är ett vanligt hyreshus där du bor så länge du själv vill och kan. Enda kravet är att du har fyllt 65 år. Det är inget vårdboende, utan ett boende anpassat till äldres fysiska och sociala behov. Behöver du vårdinsatser är det hemtjänsten som hjälper dig. Här kan du leva ett rikt, aktivt och självständigt liv.

Här kan du se vilka trygghetsboenden som finns i Luleå:

Område

Fastighetsägare

Antal lägenheter

Örnäset

Lulebo

42

Centrum

Galären

47

Gammelstad

Lulebo

36

Mjölkudden

Lulebo

80

Bergnäset

Lulebo

120

Råneå

Lulebo

23


Vill du ställa dig i kö för trygghetsboende?

Ta kontakt direkt med respektive fastighetsbolag som driver trygghetsboendet.

Vad kostar en lägenhet i ett trygghetsboende?

Hyrorna för lägenheter i trygghetsboende är marknadsmässiga och variera beroende på standarden i lägenheten.


Sidan uppdaterades den 14 mars 2023