Boende för äldre i Luleå

Det finns flera typer av boende för äldre i Luleå, allt ifrån vanliga anpassade hyreslägenheter till vård- och omsorgsboende.

Vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboende är det som förut kallades för äldreboende. Boendet behovsprövas av socialförvaltningen. Den som bor här har ett omvårdnadsbehov som överstiger det hemtjänsten kan ge i hemmet.

Seniorboende

Trygghetsboende

Ett trygghetsboende är ett vanligt hyreshus, med vanliga lägenheter, för dig sig har fyllt 65 år. Här kan du bo så länge du vill och kan. Det är inget vård- eller serviceboende även om det i viss utsträckning är anpassat efter äldres fysiska och sociala behov. Du bor i din egen lägenhet och sköter själv ditt hushåll och dina dagliga aktiviteter. Boendeformen ger goda möjligheter till social gemenskap och samvaro, exempelvis i samvarolokalerna. En trivselvärd är knuten till boendet och tillsammans med de boende planeras och genomförs gemensamma aktiviteter. Om vårdinsatser av olika slag behövs är det kommunens hemtjänst som står för detta, precis som vanligt.

Sidan uppdaterades den 19 februari 2024