Stadsbyggnadsförvaltningens planerade entreprenadupphandlingar

Upphandlingsplan ‌

Objekt

Ansvarig

Planerad annonsering

Mark- och beläggningsentreprenad

Patrik Ruumensaari

december 2020

Sjöledning Norra Sunderbyn - Avan

Daniel Albing

februari 2021

Hertsövägen - Ombyggnad delen Avaviksvägen-Gräsörvägen

Jan Löfgren

februari 2021

Kulturens Hus - Byte belysning bibliotek

Peter Hjälte

våren 2021

Norrbottensteatern, scen 1 - Byte belysning

Peter Hjälte

våren 2021

Nytt badhus Hertsön

Jan-Henrik Hallebjörk

våren 2021

Råneå överföringsledning – etapp 1

Torbjörn Norén

oktober 2021


Senast publicerad: 2021-01-20Senast uppdaterad: 2021-01-20

Luleå kommun

Adress: Luleå kommun, 971 85 Luleå

Telefon: 0920-45 30 00

E-post: lulea.kommun@lulea.se

Organisationsnummer: 21 20 00-2742


Om webbplatsen
Personuppgifter, cookies och tillgänglighet