Stadsbyggnadsförvaltningens planerade entreprenadupphandlingar

Upphandlingsplan ‌

Objekt

Ansvarig

Planerad annonsering

Sjöledning Norra Sunderbyn - Avan

Daniel Albing

hösten 2021

Selektiv rivning av Fd Mariebergs tegelbruk

Leif Widmark

hösten 2021

Ny intagsdel Uddebo reningsverk

Ingemar Nordström

hösten 2021

Norrbottensteatern, scen 1 - Byte belysning

Lars Persson

hösten 2021

Råneå överföringsledning – etapp 1

Torbjörn Norén

oktober 2021

Kronanvägen

Lisa Wallgren

hösten 2021

Byte brandlarm - Per Hindersagården, vård- & omsorgsboende

Hans Gunnarstedt

hösten 2021

Byte brandlarm - Lulsundets vård- & omsorgsboende

Hans Gunnarstedt

hösten 2021


Senast publicerad: 2021-09-07Senast uppdaterad: 2021-09-07