Stadsbyggnadsförvaltningens planerade entreprenadupphandlingar

Upphandlingsplan ‌

Objekt

Ansvarig

Planerad annonsering

Sjöledning Norra Sunderbyn - Avan

Daniel Albing

april 2021

Gymnasiebyn, Kv. Lärkan - Byte nödbelysningssystem och vägledande markering

Hans Gunnarstedt

april 2021

Flygteknikcentrum - Byte tak hangar 2 samt belysningsarbeten

Stefan Marksved

april-maj 2021

Kulturens Hus - Utvändig målning

Leif Widmark

maj-juni 2021

Uddebo Reningsverk - Rivning biotorn

Leif Widmark

maj-juni 2021

Uddebo Reningsverk - Mekanisk rening och intagsdel

Ingemar Nordström

våren 2021

Kulturens Hus - Byte belysning bibliotek

Peter Hjälte

våren 2021

Norrbottensteatern, scen 1 - Byte belysning

Peter Hjälte

våren 2021

Råneå överföringsledning – etapp 1

Torbjörn Norén

oktober 2021

Kronanvägen

Lisa Wallgren

hösten 2021


Senast publicerad: 2021-04-13Senast uppdaterad: 2021-04-13

Luleå kommun

Adress: Luleå kommun, 971 85 Luleå

Telefon: 0920-45 30 00

E-post: lulea.kommun@lulea.se

Organisationsnummer: 21 20 00-2742


Om webbplatsen
Personuppgifter, cookies och tillgänglighet