Utbildning inom skydd och säkerhet

Den bästa brandresursen i en verksamhet är de personer som finns på plats och snabbt kan göra ett ingripande. Därmed kan de förhindra att en liten brand blir en stor. Dock krävs det då att de är bekanta med den utrustning som finns till hands samt att de känner en trygghet i att använda den. Bästa sättet att nå dit är att praktiskt utbilda personalen.

Räddningstjänsten håller företagsanpassade utbildningar i samverkan med Norrbottens Brandskyddsförening på plats hos ert företag/verksamhet eller på Räddningstjänstens utbildningscentrum ute på Hertsön.
 
Räddningstjänstens utbildningscentrum, RUC, (tidigare brandövningsfältet) är ett kunskapscentrum för kommunens alla invånare, företag, organisationer samt även för räddningstjänstens interna övningsverksamhet. I samverkan med Norrbottens Brandskyddsförening tillhandahåller RUC utbildningar inom flertalet områden; brandsäkerhet, heta arbeten, 1:a hjälpen, hjärt- och lungräddning med flera. Årligen utbildas i storleksordningen 4000 personer. Alla instruktörer på RUC arbetar som brandbefäl, brandmän eller ambulanssjukvårdare vilket borgar för erfarenhet från verklighetens nödlägen och god kunskap om expertområdena.

Förfrågningar om kurstillfällen eller särskilda önskemål om kurser görs hos föreståndaren för RUC, telefon 0920- 45 41 46, 0920-45 52 41.

Frågor av mer övergripande karaktär kan ställas till stf räddningschef Mikael Andersson, 0920-45 30 00.

Anmälan sker på Brandskyddsföreningens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Besöksadress:

Räddningstjänstens utbildningscentrum
Gräsörvägen 45
Luleå

Karta Räddningstjänstens utbildningscentrum Pdf, 246.2 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf, 246.2 kB) ( öppnas i nytt fönster)

Sidan uppdaterades den 29 februari 2024