Egenkontrollpärm

Det här är ett förslag på egenkontrollprogram som kan hjälpa er att komma igång med ert egenkontrollarbete och ni kan använda det i sin helhet eller ta valda bitar.

Ni kan givetvis även utforma ert helt egna egenkontrollprogram.

De områden som finns med i förslaget är sådana som vi tycker är extra viktiga.

Egenkontrollpärm

Förslaget är uppbyggt på ett flertal flikar med olika ämnesområden. Tanken är att ni ska samla allt material i en pärm och att det ska vara lätt för er att hitta de dokument ni söker. Längst upp på varje blad står vilken flik det ska sitta under. Under flik 1 finns även en innehållsförteckning till pärmen.

Under flik 1 hittar ni en hel del information om egenkontroll och inomhusmiljö. De fakta som står där är hämtade från Socialstyrelsen 2009. Du hittar deras meddelandeblad, allmänna råd med mera på Socialstyrelsens hemsida.

Under varje flik finns ett kontrolldokument med Ja/Nej-frågor. I dokumentet finns extra rader inlagda för att ni själva ska kunna lägga till frågor som ni anser är viktiga för er verksamhet.

Flikarna innehåller även ett blad utformat för era rutiner, en checklista där ni noterar vem som sett till att rutinen följts och när samt ibland övergripande information inom området.

Under flik 8, städning, finns ifyllda exempel på hur det är tänkt att ni kan använda bladen för Rutiner samt Checklistan. Titta gärna där.

Sidan uppdaterades den 24 september 2019