Försäljning av tobaksvaror

Den som säljer tobaksvaror till konsumenter ska ha tillstånd för detta från kommunen. Om du säljer elektroniska cigaretter så behöver du göra en anmälan.

Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

Enligt en ny lag som gäller från och med 1 augusti 2022 ska företag som säljer tobaksfria nikotinprodukter anmäla det till kommunen.

Du måste ansöka om tillstånd för att få sälja tobak

Kommunen kommer att granska om den som söker tillstånd är lämplig. Då kontrolleras bland annat ekonomisk skötsamhet och eventuell brottslig belastning. Kommunen kan hämta information från andra myndigheter som exempelvis Polisen, Skatteverket och Kronofogden.

Försäljning av elektroniska cigaretter

Om du avser att sälja elektroniska cigaretter och eller påfyllningsbehållare så krävs det att du ska anmäla det till kommunen.

Mer information

Mer information om tobakslagstiftningen finns hos folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats..

Tillsyn

Stadsbyggnadsförvaltningen, avdelning miljö och bygg utövar tillsyn enligt tobakslagen över dels handel och lokaler och dels ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror. När det gäller försäljning av tobaksvaror och om man bryter mot tobakslagens bestämmelser kan man bli dömd för olovlig tobaksförsäljning till böter eller fängelse i högst sex månader.

Avgift för ansökan/anmälan och tillsyn

Avgifterna som gäller för ansökan och anmälan samt den årligen återkommande avgiften för tillsyn beskrivs i taxa enligt alkohollagen och tobakslagen.

Ansök/anmäl

Du gör din ansökan/anmälan i vår e-tjänst.

Sidan uppdaterades den 14 april 2023