Projektmedel

Luleå kommuns bidrag för projektverksamhet (EU-potten) syftar till att medverka till utveckling och tillväxt.

Du kan söka projektmedel om du har en idé som ni vill genomföra i ett projekt. Luleå kommuns bidrag för projektverksamhet, EU-potten, avser medfinansiering. Det innebär att projekten ska ha flera finansiärer.

Om du vill ansöka om projektmedel lämnar du in en ansökan till: kommunstyrelseforvaltningen@lulea.se. Det krävs ingen speciell blankett.

En ansökan bör omfatta:

 • Projekttid
 • Projektorganisation
 • Bakgrund
 • Syfte/mål
 • Målgrupp
 • Aktiviteter/genomförande
 • Resultat
 • Budget

Utöver det behövs lite ytterligare information. Luleå kommun har ett antal utvecklingsområden, specificera i er ansökan om och hur projektet medverkar till att nå dessa;

 • Ökad jämlikhet
 • Mer jämställd fördelning av makt och resurser
 • Minskad klimatpåverkan
 • Starkare ekonomi för tillväxt

Undersök gärna hur din idé överensstämmer med Luleå kommuns styrdokument, EU-programmet för övre Norrland och andra nationella eller internationella program.

Beslut om medfinansiering

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar beslut om medfinansiering från anslaget för EU-medel. Ansökningar skickas till kommunstyrelseforvaltningen@lulea.se.

Rekvisitionsblankett

Här nedan kan du läsa villkoren för projektfinansiering samt skriva ut en rekvisitionsblankett.

Villkor för projektfinansiering Pdf, 110.1 kB, öppnas i nytt fönster. (PDF)
Rekvisitionsblankett Excel, 11.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Excel)

Skicka rekvisitionsblanketten till:
oleg.bondarev@lulea.se

Sidan uppdaterades den 8 mars 2024