Förbättrat företagsklimat

Kommunen kraftsamlar och satsar på att i samarbete med näringslivet förbättra företagsklimatet i Luleå.

Luleå ska växa och målet är 100 000 Luleåbor år 2040. En viktig förutsättning för tillväxt är ett gott företagsklimat som gör att nya företag vill etablera sig i Luleå och att befintliga kan växa. Det leder till fler arbetstillfällen och gör att fler vill och kan flytta hit.

Varje år mäts Sveriges företagsklimat, både av Svenskt Näringsliv och av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Efter att under några år ha tappat placeringar kraftsamlar kommunen nu för att vända trenden och för att öka nöjdheten bland företagarna. Målet är att senast 2025 vara topp 50.

Strategisk arbetsgrupp

Kommunen satsade två miljoner kronor under 2022 till insatser för att förbättra företagsklimatet. En strategisk arbetsgrupp har fått uppdraget att samordna och driva förbättringsarbetet. Gruppen består av chefer från berörda verksamheter inom kommunen samt vd för Luleå Business Region:

 • Helén Wiklund Wårell, stadsbyggnadschef
 • Patrik Wallgren, miljö- och byggchef
 • Maria Nordgren, demokrati- och samhälle
 • Elisabeth Ennefors, kommunikationschef
 • Anne-Lie Granljung, samhällsutvecklingschef
 • Robert Eriksson, chef för stadsplanering och infrastrukturdrift
 • Rickard Lundmark, vd Luleå Business Region
 • Maria Bergman, näringslivsstrateg

Mål: Förbättra samarbetet med näringslivet

Ökad tillgänglighet, bättre service och tätare dialog med företagen är några åtgärder som kommunen ska jobba mer med för att möta företagarnas behov och förbättra företagsklimatet.

Exempel på aktiviteter och förändringar som görs och har gjorts för att förbättra företagsklimatet:

 • En ny styrgrupp/strategisk arbetsgrupp som ska jobba för att förbättra företagsklimatet har bildats.
 • Utbildning i näringslivsservice för över 100 tjänstepersoner inom kommunen har genomförts.
 • Företagssupport för frågor om miljö och bygg.
 • Förbättrad tillgänglighet till miljö- och byggavdelningen som idag har åtta handläggare tillgängliga på telefon i stället för tidigare två.
 • Förenklade formulär och blanketter.
 • Nya dialogmöten i samverkan med Luleå Näringsliv och Luleå Business Region för att fånga upp olika branschers behov av utbildningar och rekryteringar inför kommande investeringar
 • Förenklade upphandlingar.
 • Inköp bjuder in företagare till ”Promenera med en inköpare”. Syftet är att bidra till att öka förståelsen kring kommunens upphandlingar och inköp.
 • Nytt koncept för marknadsföring av platsen Luleå, Luleå + Du.
 • Byggdialoger för snabbare respons och handläggning av byggärenden.
 • Företagslots för den som vill utveckla sitt företag eller etablera sig.
 • Kompetenslots som hjälper företag vid omställning, utbildning eller rekrytering.
 • Förbättrad digital service på kommunens webbplats.

Film om arbetet med företagsklimatet

Här kan du se en film där vi berättar mer om vad vi gjort för att förbättra företagsklimatet i Luleå.

Genomförda analyser och undersökningar av Luleås företagsklimat

Mätningar 2023

Mätningar 2022

Sidan uppdaterades den 22 december 2023