Hand med en Vinstkurva

Energirådgivning till företag

De flesta företag kan spara mellan 15 och 30 % i minskade energikostnader genom att göra ofta relativt enkla energieffektiviserande åtgärder. Vill du också minska ditt företags utgifter och samtidigt bidra till att Sverige får ett hållbart energisystem? Kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare och boka tid för en kostnadsfri energigenomgång på ditt företag!

Det finns stora möjligheter att göra energibesparingar i företag och byggnader utan att alltid behöva göra så stora åtgärder. De flesta företag kan spara mellan 15 och 30 % av sitt energibehov med relativt enkla åtgärder.

Förutom att spara pengar och öka vinsten på minskade energikostnader så har ditt företag också ett ansvar för er miljöpåverkan. Genom att som företag uppfylla kraven i miljöbalken bidrar ni också till en hälsosam och god miljö för kommande generationer.

I miljöbalken står det att alla verksamhetsutövare ska hushålla med energi, och i första hand använda förnybara energikällor. Enligt miljöbalken ska verksamhetsutövare även bedriva egenkontroll på sin verksamhet vilket innebär att du som företagare ska:

  • skaffa dig kunskap om energianvändningen i din verksamhet
  • identifiera möjliga effektiviseringsåtgärder
  • fortlöpande genomföra skäliga åtgärder
  • följa upp energianvändningen och resultat av vidtagna åtgärder

Sidan uppdaterades den 3 januari 2023