Näringsliv och omvärld

Vårt uppdrag är att i samverkan med näringsliv, samhällsaktörer och internationella samarbetspartners verka för en hållbar tillväxt och Luleå kommuns attraktionskraft.

Att främja utveckling av näringsliv och landsbygder är en naturlig del av vårt uppdrag med målet om ett växande och brett näringsliv och fler Luleåbor. Vi ansvarar för att hålla samman kommunens arbete med näringslivet.

Kontakta näringsliv och omvärld

Sidan uppdaterades den 18 januari 2024