Flytta företag till Luleå

Luleå bildar tillsammans med grannkommunerna Piteå, Boden, Älvsbyn, Kalix och Övertorneå Luleåregionen med ungefär 177 000 invånare. Det är den region norr om Uppsala som har flest invånare och högst befolkningstäthet. Arbetspendlingen inom regionen är omfattande. Längs Bottenviksbågen, den svensk-finska kustregionen, finns 600 000 invånare.

Luleå var redan på medeltiden en av Norrlands viktigaste marknadsplatser. Dagens Luleå är en tillväxtregion med brett näringsliv, framstående universitet och stort utbud av handel och nöjen.

Om du är intresserad av att etablera ditt företag i Luleå eller vill ha mer information rekommenderar vi dig att ta kontakt med Luleå Business Region Länk till annan webbplats., ett kommunalt näringslivsbolag som i aktiv samverkan med näringsliv, universitet och andra aktörer verkar för en hållbar tillväxt i Luleå och regionen.

Nedan kan du läsa mer om våra samarbetspartners. De kan ge dig vägledning och har bra kännedom om Luleås näringsliv.

Luleå Business Region AB

Är du företagare, vill du veta mer om etableringar, eller är du helt enkelt nyfiken på näringslivet i Luleå? Oavsett vem du är eller vad din fundering är hittar du information och nyttiga uppgifter hos Luleå Business Region.

Luleå Business Region är det självklara navet för näringslivsutveckling i Luleå och vägen till bättre affärer. Luleå Business Region bearbetar marknader, finansierar utveckling, etablerar affärer och påverkar förutsättningarna för ett konkurrenskraftigt och attraktivt näringsliv i Luleå och regionen. Genom etableringsinsatser för fler företag, lokaliseringar, möten och evenemang skapar bolaget tillväxt i näringslivet och bidrar till en attraktiv region att komma till och växa i.

Luleå Science Park

Luleå Science Park är Sveriges nordligaste science park, belägen strax utanför Luleå centrum och närmsta granne med Luleå tekniska universitet. De arbetar för att vara den mest attraktiva miljön i Sverige för att etablera och driva kunskapsföretag.

Luleå Science Park är en internationell mötesplats för goda affärer, där gör man allt för att hjälpa företag att utvecklas och växa. Här finns massor av kunskap och tjänster som företaget behöver och som gör att de kan koncentrera sig på sina kärnverksamheter.

Tillväxtverket

Tillväxtverket arbetar för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i alla delar av landet. I Tillväxtverket ingår verksamhet som tidigare har funnits inom Nutek och Glesbygdsverket samt Konsumentverkets uppdrag kring kommersiell och offentlig service.

Tillväxtverket ska ha en aktiv och strategisk roll, till stöd för entreprenörskap, företags konkurrenskraft och nationell och regional utvecklingskraft.

Tillväxtverket ska arbeta för att:

•    Utveckla företag
•    Förenkla för företag
•    Samla tillväxtarbetet
•    Främja kommersiell och offentlig service
•    Förvalta strukturfonderna

The Node Pole

The Node Pole fokuserar på att stödja investerare inom datalagring och andra energikrävande industrier. Syftet är att proaktivt synliggöra nya affärer i Sverige.

Invest in Norrbotten

At Invest in Norrbotten, we assist and inform foreign investors about business and investment opportunities. Our function is to support and coordinate companies planning to establish or expand business in Norrbotten, in order to make a smooth process for your company. We offer a wide network of local, regional and national business contacts. Of course, all our services are free of charge and with full confidentiality.

Sidan uppdaterades den 25 januari 2023