El och energi

Inom el och energi kan du hitta följande utbildningar.

Distributionselektriker – gymnasial yrkesutbildning

Som distributionselektriker arbetar du med underhåll av elnätet. Det kan handla om nybyggnationer, underhåll och reparationer av ställverk, transformatorstationer och jord- eller luftledningar.

Arbetsuppgifterna är praktiska, varierande och kan finnas i väldigt olika miljöer. Det kan handla om att underhålla och felsöka delar av elnätet eller att installera elmätare i hus.

För att trivas som distributionselektriker är det bra om du:

 • har god fysik
 • är serviceinriktad
 • tycker om att lösa problem

Efter en utbildning till distributionselektriker kan du få anställning hos ett energiföretag eller ett företag som utför entreprenaduppdrag åt energiföretag.

Mer om hur arbetsmarknaden och löneläget ser ut för distributionselektriker Länk till annan webbplats..

I Norrbotten finns utbildningar till distributionselektriker på gymnasienivå. Kontakta studie- och yrkesvägledaren i din hemkommun om du är intresserad av en utbildning till distributionselektriker.

Elektriker – gymnasial yrkesutbildning

Elektriker installerar och underhåller allt som har med el att göra till exempel i fastigheter eller industrier.

Arbetsuppgifter som ingår i en elektrikers vardag är att installera eller byta el-centraler, utrusta en nybyggd villa med all el som behövs, installera vitvaror eller byta existerade el i en fastighet.

För att trivas som elektriker är det bra om du:

 • är noggrann
 • tycker om omväxlande arbete
 • tänka på säkerheten
 • tycker om att lösa problem

Du kommer även att arbeta tillsammans med andra yrkesgrupper på, till exempel en byggarbetsplats, så det är också bra om du har lätt för att arbeta tillsammans med andra. Det förekommer även en del kundkontakt med företag eller privatpersoner i yrket som elektriker.

När du är klar med din utbildning kan du arbeta som distributionselektriker, industrielektriker, installationselektriker eller serviceelektriker. Vissa inriktningar kräver att du lägger till delar i din utbildning. Prata med en studie- och yrkesvägledare i din hemkommun om vilka inriktningar som finns och vilka kurser som behövs.

Efter utbildningen till elektriker gör en tid som lärling innan du är klar. Underlärlingstiden har du lön från din arbetsgivare men lönen är lägre än som behörig elektriker.

Mer om hur arbetsmarknaden och löneläget ser ut för elektriker Länk till annan webbplats..

I Norrbotten finns utbildningar inom elektriker på gymnasienivå. Kontakta studie- och yrkesvägledaren i din hemkommun om du är intresserad av en utbildning till elektriker.

Fastighetstekniker – gymnasial yrkesutbildning

En fastighetstekniker sköter bland annat, med hjälp av datorer, kontrollen och övervakningen av värmecentraler och luftbehandlingsanläggningar.

För att trivas som fastighetstekniker är det bra om du:

 • är serviceinriktad
 • tycker om att lösa problem

Efter en utbildning till fastighetstekniker kan du få anställning hos ett energiföretag eller ett företag som utför entreprenaduppdrag åt energiföretag.

Mer om hur arbetsmarknaden och löneläget ser ut för fastighetstekniker. Länk till annan webbplats.

I Norrbotten finns utbildningar inom Fastighetstekniker på gymnasienivå. Kontakta studie- och yrkesvägledaren i din hemkommun om du är intresserad av en utbildning till distributionselektriker.

VVS-montör – gymnasial yrkesutbildning

VVS-montören monterar rörledningar och annan utrustning vid ny- och ombyggnation av fastigheter. VVS-montören installerar värmepumpar, elpannor, solvärme, varmvattenberedare, element och styr- och reglerutrustning.

För att trivas som VVS-montör är det bra om du:

 • har god fysik
 • är serviceinriktad
 • tycker om att lösa problem

Efter en utbildning till VVS-montör söker man lärlingsanställning i ett företag Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.. Efter cirka två år som lärling gör man ett branschprov för att bli certifierad VVS-montör. För att kunna avlägga branschprov krävs att du har godkänt i:

 • Matematik 1
 • Engelska 5
 • Svenska 1/svenska som andraspråk 1 eller motsvarande.

Mer om hur arbetsmarknaden och löneläget ser ut för VVS-montör Länk till annan webbplats..

I Norrbotten finns utbildningar inom VVS på gymnasienivå. Kontakta studie- och yrkesvägledaren i din hemkommun om du är intresserad av en utbildning till distributionselektriker.

Senast publicerad: 2023-09-13Senast uppdaterad: 2023-09-13