Kulturskolan ställer om!

Den valbara undervisningen för elever på gymnasiet ställs nu om till distansundervisning under terminens sista fyra veckor. Berörda elever kommer att kontaktas av respektive lärare. Undervisningen ute på grundskolorna fortsätter som vanligt.

Även Kulturskolans gruppverksamheter ställer om och kommer, under terminens sista fyra veckor, att övergå till olika typer av distansundervisning. Några grupper kommer att göra uppehåll. Respektive lärare kommer att kontakta berörda elever för besked om vad som gäller för dem.

Dessa omställningar gäller för resterande del av höstterminen och i januari återkommer vi med ny information.

Ta hand om er och varandra så hoppas vi att vi kan träffas igen när vårterminen 2021 startar!

Sidan uppdaterades den 27 november 2020