Valresultat & rösträkning 2022

Så gick det i kommunvalet i Luleå

Slutligt valresultat från valmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Preliminär rösträkning i två steg

En preliminär rösträkning genomförs i två steg hos kommunerna. Dels på kvällen efter att vallokalerna stängt klockan 20.00, dels på onsdagen efter valdagen. Den preliminära rösträkningen kan även fortsätta på torsdagen efter valdagen.

Valresultat på valnatten

När röstningen avslutats på valdagen klockan 20.00 börjar rösträkningen i varje vallokal. I vallokalen räknas de röster som tagits emot där under valdagen och de förtidsröster som levererats till vallokalen för att räknas där.

Rösterna lämnas över till länsstyrelsen

När räkningen är klar läggs valsedlarna in i speciella säkerhetspåsar som klistras igen och överlämnas till valnämnden i kommunen. Kommunens valnämnd lämnar därefter över rösterna till länsstyrelsen för den slutliga rösträkningen.

Uppsamlingsräkning

På onsdagen efter valdagen räknar valnämnden de röster som inte hann fram till vallokalerna under valdagen. Denna räkning heter valnämndens preliminära rösträkning men kallas också för uppsamlingsräkningen eller onsdagsräkningen.

Då räknas framför allt förtidsröster som lämnats i andra kommuner under valhelgen, men även brevröster från utlandet och röster från ambassader.

Om det behövs kan räkningen förlängas till torsdagen.

Slutlig rösträkning av länsstyrelsen

Måndagen efter valdagen, i år den 12 september, påbörjar länsstyrelserna den slutliga rösträkningen. Då bedömer och räknar länsstyrelsen rösterna för samtliga partier. I den slutliga rösträkningen räknas även personrösterna.

Valsedlarna från alla val sparas hos länsstyrelsen under mandatperioden.

Sidan uppdaterades den 19 mars 2024