Vaali-informasuuni

Vaalit Euruuppa parlamenthiin oon 9 päivänä jyyniä. Jos sulla oon äänestysoikeus sie saat äänestyskortin. Se tullee postin kautta suunile kolme viikkoa ennen vaalia. Äänestyskortissa seisoo missä sie piät äänestää vaalipäivänä. Älä unhouta ottaa matkhaan sinun id-korttia.

Etukätheisäänestys Luulajassa

22 toukokuuta lähtien seuraavissa paikoissa:

 • Kaupunkintalo
 • Edens Event & Festvåning
 • PRO- lokaali Råneå
 • Luulajan teknisen yniversiteetin pipluteekki
 • Hyyryläisten lokaali, Hallonstigen 17
 • Stadsökoulun aula
 • Sunderbyn lasaretti
 • Jymnaasiekoulun pipluteekki

Etukätheisäänestys lauantaina 8 jyyniä kl 9-13:

 • Alvikin koulu
 • Antnäsin koulu
 • Bälingegården
 • Jämtögården
 • Klöverträskin väkitalo
 • Byahuset/väkitalo Brändössä ette

Etukätheisäänestys Södra Prästholmin väkitalola lauantaina 1 jyyniä kl 9-13.

Kaikki paikat ja aukioloaijat sie löyät www.lulea.se elikkä soitamala kunthaan 0920-45 30 00. Älä unhouta ette sulla häätyy olla matkassa äänestyskortti ja id-kortti ette saaja etukätheisäänestää.

Luku-tv näköheijoile
Etukätheisäänestyksessä Edens Event & Festvåning lokaalissa oon luku-tv jotako mennee käyttää näköheijoilta ette helpottaa lukemista vaaliseetelistä.

Uusi äänestyskortti
Jos sie et ole saanu sinun äänestyskorttia postin kautta ja tarttet uuen, sie saatat ottaa yhtheyttä kunnan kansa telefooninumerolla 0920-45 30 00 elikkä meilaamalla lulea.kommun@lulea.se

Äänestä asiamiehen kautta
Jos sie olet sairas, toimintaestetty elikkä vanhaa ja sen takia et saata käyä jossaki äänestyspaikassa niin sie saatat äänestää asiamiehen kautta. Silloin tarttee kansa toistajan. Asiamies saattaa olla joku omhainen sulle, joku joka ammatilisesti antaa sulle hoitoa elikkä muuten pruukaa auttaa sinua. Sinun maalaispostinkantajaki saattaa olla asiamies ja sillä oon matkassa tavaroita ette sie saatat asiamiesäänestää.

Vaalilautakunta oon kansa valikoinu kulkevan äänivasthaanottajan joka saattaa tulla kotia sinun työ joka saihrauen takia olet estetty tulheen äänestyspaikale. Jos sie halvaat apua kulkevalta äänivasthaanottajalta elikkä tarttet tavaroita asiamiesäänestyksele sie tillaat net soittamalla kunthaan, tel. 0920-45 30 00 elikkä meilaamalla lulea.kommun@lulea.se

Sidan uppdaterades den 16 april 2024