Rösträtt

Other languages Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är:

  • 18 år senast på valdagen,
  • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller
  • är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast den 10 maj.

Röstlängden för valet fastställs den 10 maj 2024

Rösträtten bestäms utifrån de uppgifter om folkbokföring som finns i Skatteverkets register den 10 maj 2024. Uppgifterna ligger till grund för att bli upptagen i röstlängden.

Skulle du anse att röstlängden innehåller felaktiga uppgifter kan du begära en rättelse hos länsstyrelsen senast den 28 maj.

För dig som är svensk medborgare och folkbokförd i annat EU-land

Om du är svensk medborgare och folkbokförd i ett annat EU-land kan du anmäla dig till röstlängden för val till Europaparlamentet i det landet. Finns du upptagen i röstlängden i ett annat land inom den Europeiska unionen stryks du från den svenska röstlängden. Samma regler gäller för medborgare i andra EU-länder.

För dig som är EU-medborgare och folkbokförd i Sverige

Inför valet till Europaparlamentet kan du som är medborgare i ett EU-land och folkbokförd i Sverige anmäla eller avanmäla dig till den svenska röstlängden.

För dig som har dubbla medborgarskap i två olika EU-länder

Inför valet till Europaparlamentet kan det hända att du som har dubbelt medborgarskap tas med i två länders röstlängder. Som väljare får du bara rösta i ett av länderna. Du får själv bestämma i vilket av länderna du vill rösta.

Vill du veta mer om rösträtten till EU-valet se valmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 

Sidan uppdaterades den 6 februari 2024