Korta fakta om EU-val i Luleå

• Luleå kommun utgör en valkrets med sammanlagt 49 valdistrikt, med en vallokal till varje valdistrikt.

• I varje valdistrikt finns mellan ca 700 och 2 000 röstberättigade.

• Varje vallokal bemannas av tio röstmottagare under valdagen den 9 juni. Röstmottagarna jobbar fem och fem åt gången i två arbetspass.

• Luleå kommun har 15 lokaler för förtidsröstning.

• Ungefär 550 Luleåbor arbetar frivilligt med valet.

Luleå kommuns röstdeltagande i EU-valet

  • 2019: 55,86 %
  • 2014: 54,07 %

Röstberättigade i Luleå kommun till EU-valet 2024: 61 897 (per 18 oktober 2023)

 

Sidan uppdaterades den 6 februari 2024