Hjälp att rösta

Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte själv kan ta dig till en förtidsröstnings- eller vallokal kan du rösta genom bud eller ambulerande röstmottagare. Du kan också budrösta om du bor längs en lantbrevbärarlinje eller är intagen på häkte eller anstalt. Det finns också stöd att få vid röstning i förtidsröstnings- och vallokal.

Budröstning

Att rösta med hjälp av bud betyder att det är någon annan än du själv som tar med din röst till en förtidsröstnings- eller vallokal. För att kunna rösta med bud behöver du både ett vittne samt ett bud. Alla som är över 18 år kan vara vittne, men vittnet får inte vara samma person som budet. Budet måste vara minst 18 år och dessa personer får vara bud:

  • din make, maka eller sambo
  • din, makens, makans eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon
  • de som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger dig vård, eller de som annars brukar hjälpa dig i personliga angelägenheter
  • lantbrevbärare
  • anställda vid häkte eller kriminalvårdsanstalt

Första dag som en budröst får göras i ordning är den 16 maj.

För att kunna budrösta behöver du också budröstningsmaterial. Materialet kan hämtas i en förtidsröstnings- eller vallokal. Det kan också beställas via Luleå kommun, tfn. 0920-45 30 00 och mejl lulea.kommun@lulea.se, eller Valmyndighetens hemsida val.se.

Ambulerande röstmottagning

Om du på grund av hög ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till en förtidsröstnings- eller vallokal och inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan Luleå kommun ordna med ambulerande röstmottagare. Då kommer två röstmottagare hem till dig med röstningsmaterialet och tar emot din röst. Du bokar ambulerande röstmottagare via Luleå kommuns kundcenter, tfn 0920-45 30 00 eller mejl lulea.kommun@lulea.se.

Stöd vid röstning i förtidsröstnings- och vallokal

Du som har en funktionsnedsättning eller liknande och behöver assistans med att göra i ordning din röst kan be en röstmottagare om hjälp. Röstmottagaren följer då med dig till valsedlarna och/eller bakom valskärmen. Du kan få hjälp med att till exempel stoppa ner valsedeln i valkuvertet eller sätta kryss för en kandidat. Röstmottagarna har tystnadsplikt. Du kan också välja att ta hjälp av någon person som brukar hjälpa dig. För dig med nedsatt syn finns det en Läs-TV på förtidsröstningen i Edens Event & Festvåning som kan användas för att förstora texten på valsedlarna.

Sidan uppdaterades den 19 mars 2024