Folkomröstning 2020

Den 8 november 2020 genomfördes en folkomröstning om skolan i Luleå kommun.

Beslut om detta fattades den 16 juni av kommunfullmäktige efter att samordningsgruppen ”Hela kommunen ska leva och lära” samlat in cirka 9 000 namnunderskrifter.

Slutligt resultat

Valnämnden har fastställt det slutliga resultatet för folkomröstningen. Resultatet kommer att behandlas av kommunfullmäktige, preliminärt den 21 december.

Antal röstberättigade: 63 041

Antal röstande: 24 068 (38,2 %).

Alternativ 1: 21 907 röster (91,02 %) : Avbryt omedelbart nedläggningar och sammanslagningar av skolor och förskolor. Ta i stället fram en ny utvecklingsplan som utgår från dialog med skolpersonal, barn och föräldrar samt värnar levande byar och stadsdelar. I planen ska de redan genomförda nedläggningarna utvärderas och återställas där det är motiverat och efterfrågat.

Alternativ 2: 1 774 röster (7,37 %) : Fortsätt ta ansvar för en jämlik och kvalitativ skola som utgår från Luleå kommuns långsiktiga vision och utvecklingsplan.

Blanka röster: 354

Ogiltiga röster: 33

Högst valdeltagande: Jämtön/Vitån 74.1 %

Lägst valdeltagande: Porsön/Björsbyn 11,9 %

Se kommunkartan med resultat för alla distrikt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så fördelades rösterna i valdistrikten

Valdistrikt

Antal
röst-

berätti-gade

Alt 1

%

Alt 2

%

Antal

deltag-ande

%

Alvik-Ersnäs

1 572

953

97,9

15

1,5

973

61,9

Antnäs-Måttsund

1 389

812

98,1

12

1,4

828

59,6

Avan-Bälinge-Klöverträsk

1 152

660

97,1

18

2,6

680

59,0

Bensbyn-Brändön

1 448

694

94,6

34

4,6

734

50,7

Bergviken

1 589

399

83,5

65

13,6

478

30,1

Bergstaden-Gäddvik-Kallax

1 926

593

92,5

37

5,8

641

33,3

Björkskatan norra

1 555

538

87,6

58

9,4

614

39,5

Björkskatan södra

1 546

447

90,1

39

7,9

496

32,1

Bredviken-Lerbäcken

1 609

551

87,6

71

11,3

629

39,1

Gamla Bergnäset-Trollstaden

1 615

573

83,6

92

13,4

658

42,4

Gammelstad

1 417

577

93,1

37

6,0

620

43,8

Gültzauudden-Norra hamn

1 124

334

84,8

49

12,4

394

35,1

Hammaren

1 375

663

91,8

50

6,9

722

52,5

Hertsö centrum

1 443

355

90,3

27

6,9

393

27,2

Hertsölund

1 316

379

92,6

26

6,4

406

30,9

Hertsö ängar

1 575

420

90,7

38

8,2

463

29,4

Jämtön-Vitå

698

513

99,2

2

0,4

517

74,1

Kallkällan

1 744

406

92,5

27

6,2

439

25,2

Kronan-Burströmska

1 864

528

81,5

110

17,0

648

34,8

Kulturens hus

1 403

421

84,9

65

13,1

496

35,4

Köpmantorget

1 585

424

84,8

67

13,4

500

31,5

Lulsundet-Hällbacken

1 568

544

86,1

59

9,3

632

40,3

Malmudden

1 402

430

91,1

34

7,2

472

33,7

Mjölkudden

1 257

425

82,4

76

14,7

516

41,1

Munkeberg

1 390

398

86,0

50

10,8

463

33,3

Niemisel-Prästholm

696

404

98,8

4

1,0

409

58,8

Norra Örnäset

1 281

331

91,4

25

6,9

362

28,3

Notviken-Karlsvik

810

381

88,8

40

9,3

429

53,0

Persön

1 237

690

98,0

13

1,8

704

59,6

Porsöberget

1 268

392

87,9

46

10,3

446

35,2

Porsön-Björsbyn

2 119

213

84,2

33

13,0

253

11,9

Porsöudden

1 690

323

91,5

24

6,8

353

20,9

Rutvik

880

435

95,6

18

4,0

455

51,7

Råneå

1 939

1132

97,1

31

2,7

1166

60,1

Skurholmen

1 697

501

89,3

48

8,6

561

33,1

Stadsparken

1 943

545

87,1

67

10,7

626

32,2

Stadsön

1 535

532

92,7

35

6,1

574

37,4

Sunderbyn

1 152

603

95,7

23

3,7

630

54,7

Svartöstaden-Lövskatan

1 323

497

93,8

25

4,7

530

40,1

Södra Örnäset

1 277

264

91,3

13

4,5

289

22,6

Tuna

1 615

331

90,2

26

7,1

367

22,7

Varvet-Södra hamn

1 924

572

88,3

68

10,5

648

33,7

Öhemmanet

959

378

88,1

43

10,0

429

44,7

Östermalm

1 134

306

87,7

32

9,2

349

30,8

Uppsamlingsdistrikt*


43

87,8

2

4,1

49


Totalt

63 041

21907

91,02

1774

7,37

24 068

38,2

* Uppsamlingsdistrikt = röster som inte är räknade i omröstningsdistriktet.

Sidan uppdaterades den 19 mars 2024