Anmälan till sommaröppen förskola eller fritidshem

Vecka 27-31 2019 är det sommaröppen verksamhet vid ett begränsat antal förskolor och fritidshem. På denna sida finns information om sommaröppen verksamhet.

Vem har rätt till plats?

Barn som har en placering på en kommunal förskola/fritidshem och vars föräldrar arbetar eller studerar under dessa veckor har rätt till plats vid sommaröppen förskola/fritidshem.

Placering kommer baseras på ditt barns ordinarie plats.

Sommaröppna förskolor

  • Montessori förskola (Centrum) 
  • Munkebergs förskola (Notviken)
  • Burströmskas förskola (Hertsön/Örnäset)
  • Älvens förskola (Råneå)

Sommaröppna fritidshem

  • Munkebergsskolan
  • Montessoriskolan
  • Tallkronanskolan
  • Råneskolan

Anmälan är stängd

Om behov har uppstått efter anmälningsperioden är stängd:
Kontakta jourhavande förskolechef/rektor via kundcenter tel. 0920-45 30 00

Meddela om du inte längre har behov

När du får besked om placering på sommaröppen enhet är det viktigt att du i
e-tjänsten meddelar om du inte längre har behov av platsen.

Vid frånvaro som uppstår under sommarveckorna 27-31
Meddela den förskola/fritidshem där ni fått plats.

Behov av omsorg på obekväm arbetstid

Ansök enligt ordinarie rutiner och riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid.

Schema

Schemat i anmälan gäller endast för vecka 27-31 och påverkar inte det ordinarie schemat. Avgift utgår som vanligt efter ordinarie schematid.

Vid förändrat anmält behov, till exempel schematider, anmäl det i e-tjänsten.

Bemanning

Verksamheterna kommer att bemannas med ordinarie personal från förskolor/fritidshem i Luleå kommun. Dock kan det inte garanteras att det finns personal från den ordinarie förskolan/fritidshemmet där ditt barn/elev går. Jourhavande förskolechef/rektor ansvarar för de sommaröppna enheterna.

Skolskjuts/elevtransport

Precis som till ordinare förskola och fritidshem ansvarar vårdnadshavare själv för transport till och från förskola/fritidshem.

Kontakt

Vid frågor om sommaröppen förskola/fritidshem

Kontakta kundcenter
Telefon: 0920-45 30 00