Anmälan till sommaröppen förskola eller fritidshem

OBS! Har du förändrade schematider i tidigare inskickad anmälan? Meddela i formuläret längst ned på sidan.

Under sommaren 2018 (vecka 27-31) erbjuds förskola och fritidshem på ett antal enheter. Barn som har en placering på en kommunal förskola/fritidshem och vars föräldrar arbetar eller studerar under dessa veckor har rätt till plats vid sommaröppen förskola/fritidshem.

På denna sida finns rutiner och e-tjänst för anmälan.

 Sökbara enheter

Förskola

Fritidshem

Område

Solkattens förskola

Östra skolan

Centrum

Munkebergs förskola

Munkebergsskolan

Mjölkudden

Årans förskola

Örnässkolan

Örnäset

Antnäs förskola

Antnässkolan

Sörbyarna

Älvens förskola

Råneskolan

Råneå


Endast barn med ordinarie placering på en kommunal förskola/fritidshem har rätt till plats.

Anmälningsperiod: 20 februari - 20 mars

Anmälan via e-tjänst är nu STÄNGD och anmälan ska nu göras via utskriven blankett

Anmälan gör du via blankett. Skriv ut och fyll i.
» Blankett: Anmälan till sommaröppen förskola/fritidshem «

Besked om placering

Senast 20 maj kommer besked om placering.
För vårdnadshavare som har anmält via e-tjänsten kommer besked via e-post.
För vårdnadshavare som anmält med blankett kommer besked via post.

Viktiga datum

Webbanmälan öppnar:  20 februari

Webbanmälan stänger: 20 mars  

Besked angående placering: senast 20 maj

Sommaröppet: vecka 27-31

Placering

Kommunen efterstävar att tillgodose ert förstahandsval under förutsättning att ni anmält ert behov senast 20 mars. Om du anmält behov efter 20 mars erbjuds placering på förskola/fritidshem där plats finns tillgänglig.

Meddela om du inte längre har behov
När du får besked om placering på sommaröppen enhet är det viktigt att du meddelar om du inte längre har behov av platsen. Det gör du via formulär längst ner på denna sida.

Förändrat behov/behov av plats efter 20 mars

Om behov av plats uppstår efter 20 mars görs anmälan via blankett ovan. Vid förändrat anmält behov, till exempel schematider, anmäl det i formuläret längst ned på denna sida:
Vid frånvaro som uppstår under sommarveckorna 27-31
Meddela den förskola/fritidshem där ni fått plats.

Behov av omsorg på obekväm arbetstid

Ansök enligt ordinarie rutiner och riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid.

Schema

Schemat i anmälan gäller endast för vecka 27-31 och påverkar inte det ordinarie schemat. Avgift utgår som vanligt efter ordinarie schematid.

Bemanning

Verksamheterna kommer att i hög grad bemannas med ordinarie personal från förskolor/fritidshem i Luleå kommun. Dock kan det inte garanteras att det finns personal från den ordinarie förskolan/fritidshemmet där ditt barn/elev går.
Jourhavande förskolechef/rektor ansvarar för de sommaröppna enheterna.

Skolskjuts/elevtransport

Precis som till ordinare förskola och fritidshem ansvarar vårdnadshavare själv för transport till och från förskola/fritidshem.

Kontakt

Vid frågor om sommaröppen förskola/fritidshem

Kontakta kundtjänst   
Telefon: 0920-45 30 00

OBS! Endast schemaförändringar i tidigare anmälan görs nedan.

Kontaktuppgifter
User information
Mitt ärende handlar om:  *