Anmälan till sommaröppen förskola eller fritidshem

Vecka 27-31 2019 är det sommaröppen verksamhet vid ett begränsat antal förskolor och fritidshem. På denna sida finns information om sommaröppen verksamhet och e-tjänst för anmälan.

Vem har rätt till plats?

Barn som har en placering på en kommunal förskola/fritidshem och vars föräldrar arbetar eller studerar under dessa veckor har rätt till plats vid sommaröppen förskola/fritidshem.

Placering kommer baseras på ditt barns ordinarie plats.

Sommaröppna förskolor

  • Montessori förskola (Centrum) 
  • Munkebergs förskola (Notviken)
  • Burströmskas förskola (Hertsön/Örnäset)
  • Älvens förskola (Råneå)

Sommaröppna fritidshem

  • Munkebergsskolan
  • Montessoriskolan
  • Tallkronanskolan
  • Råneskolan

Amälningsperiod 15 april - 15 maj

Anmälan

För att anmäla via e-tjänsten krävs e-legitimation. Saknar du e-legitmation eller har skyddade personuppgifter så kontaktar du kundcenter som hjälper dig med anmälan.

Du gör en anmälan per barn. 

Besked angående placering ges direkt vid anmälan.

Till e-tjänsten: Anmälan sommaröppen förskolalänk till annan webbplats

Till e-tjänsten: Anmälan sommaröppen fritidshemlänk till annan webbplats

Förändrat behov/behov av plats efter 15 maj

Du som har fått besked om arbete eller studier efter 15 maj och har behov av plats i sommaröppen verksamhet kommer att kunna göra anmälan i e-tjänsten i början av juni. Du som vårdnadshavare måste lämna intyg om arbete eller studier.

Vid förändrat anmält behov, till exempel schematider, anmäl det i e-tjänsten

Vid frånvaro som uppstår under sommarveckorna 27-31
Meddela den förskola/fritidshem där ni fått plats.

Meddela om du inte längre har behov

När du får besked om placering på sommaröppen enhet är det viktigt att du i
e-tjänsten meddelar om du inte längre har behov av platsen.

Behov av omsorg på obekväm arbetstid

Ansök enligt ordinarie rutiner och riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid.

Schema

Schemat i anmälan gäller endast för vecka 27-31 och påverkar inte det ordinarie schemat. Avgift utgår som vanligt efter ordinarie schematid.

Bemanning

Verksamheterna kommer att bemannas med ordinarie personal från förskolor/fritidshem i Luleå kommun. Dock kan det inte garanteras att det finns personal från den ordinarie förskolan/fritidshemmet där ditt barn/elev går. Jourhavande förskolechef/rektor ansvarar för de sommaröppna enheterna.

Skolskjuts/elevtransport

Precis som till ordinare förskola och fritidshem ansvarar vårdnadshavare själv för transport till och från förskola/fritidshem.

Kontakt

Vid frågor om sommaröppen förskola/fritidshem

Kontakta kundcenter
Telefon: 0920-45 30 00