Tysta naturområden

De fem kommunerna Luleå, Piteå, Arjeplog, Jokkmokk och Gällivare genomför under 2023–2024 ett LONA-projekt. Projektet ska lyfta fram och marknadsföra tysta och besöksvärda naturområden så att invånare i Norrbotten och turister kan få sitt behov av tystnad tillfredsställt, men också inspirera fler att förhålla sig till naturen på ett mer lågmält sätt.

Norrbotten har genom sina glest befolkade områden unika förutsättningar att visa hur ett samhälle med fristäder från samhällsbuller kan se ut. Genom att tillgängliggöra fler tysta områden kommer detta att få betydelse för folkhälsan, höja kvaliteten på besöksnäringens produkter, samt öka attraktiviteten för regionen. Genom att projektet delvis har tillgång till ideella krafter (en studicirkel), och drar nytta av andra pågående projekt inom fältet ”tysta områden” blir det kostnadseffektivt.

Projektet kartlägger tysta besöksvärda naturområden i kommunerna och marknadsföra dessa platser. Målet är att människor ska kunna hitta områden dit man kan åka och i möjligaste mån slippa bli störd av snöskotrar, vattenfarkoster, flygmaskiner, bilar och annat samhällsbuller.

Projektet innehåller tre delmoment:

  • inventera och välja ut minst besöksvärda naturområden som redan är relativt tysta
  • mäta och bedöma nivån av samhällsbuller i dessa
  • delge informationen till allmänheten samt inspirera dem att uppskatta avsaknad av samhällsbuller i naturområden.

Projektet syftar att:

  • informera om värdet av tysta naturområden och inspirera kommuninvånare att använda naturen under de förutsättningarna
  • informera om var i kommunen man kan hitta dessa och därigenom skapa förbättrade möjligheter till rekreation och friluftsliv i de kommuner som ingår i projektet.

Projektens effektmål:

  • Bidra till en god folkhälsa genom högkvalitativa möjligheter till friluftsliv och rekreation.
  • Möjliggöra konkurrenskraftigt och innovativt entreprenörskap och företagande inom besöksnäringen.
  • Bidra till ekologisk hållbarhet genom att uppmuntra till ett friluftsliv utan att använda sig av motorfordon.
  • Göra Norrbotten till en attraktiv plats att bo på

Du kan läsa mer om projektet hos Naturvårdsverket.

Lokala naturvårdssatsningen (LONA)

Logotyp för Lokala naturvårdssatsningen

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt. Den lokala naturvårdssatsningen, LONA, är ett bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang.

Sidan uppdaterades den 22 december 2023