Undersökningar och rapporter om tillgänglighet

Luleå är en av landets bästa kommuner inom fysisk tillgänglighet och en arbetsmarknad som är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Det visar kommunuppföljningen som är gjord av Myndigheten för delaktighet.

År 2016 genomförde Myndigheten för delaktighet en enkätundersökning i landets kommuner för att undersöka arbetet med tillgänglighet. Mätningen visade att Luleå kommun får Sveriges näst högsta betyg för arbetet med fysisk tillgänglighet och kommer på tredje plats när det gäller tillgänglig arbetsmarknad. Luleå har ett resultat över riksgenomsnittet inom samtliga undersökta områden.

Områdena som undersökts är fysisk tillgänglighet, kultur, idrott, utbildning, arbetsmarknad och transport.

2015 lyfte Myndigheten för delaktighet fram Luleå som ett bra exempel på tillgänglighetsarbete.

Diagram

Kommunuppföljning 2016

Humanas tillgänglighetsbarometer

Luleå kommun har deltagit i undersökningen Humanas tillgänglighetsbarometer Länk till annan webbplats. i ett antal år. 2017 hade Luleå placering 28 bland landets kommuner.

Tillgänglighetsbarometern är en årlig undersökning som granskar svenska kommuners arbete med att göra samhället tillgängligt för personer med funktionsnedsättning.

Sidan uppdaterades den 7 oktober 2021