Samordningsförbundet Södra Norrbotten

När Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner och Regioner samverkar och hjälps åt kan man göra mer för människor som är i behov av stöd från flera myndigheter samtidigt. Fyra myndigheter och en budget. Förbundet är en fristående juridisk person som verkar med stöd av Lag om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (Svensk författningssamling 2003:1210). Arbetet leds av en styrelse med representanter från parterna.

​I samordningsförbundet Södra Norrbotten ingår förutom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Norrbotten och kommunerna Luleå, Piteå och Älvsbyn.

Den finansiella samordningen ska underlätta en effektiv resursanvändning. Resurserna ska användas för aktiviteter i gemensamma rehabiliteringsinsatser som ska underlätta för arbetslösa personer i Luleå att återgå till eller närma sig arbete/studier. Personerna har behov av insatser från minst två av parterna.

Vill du veta mer om samordningsförbund kan du ta del av broschyren  "Samordningsförbund - tillsammans gör vi skillnad" Länk till annan webbplats. och förbundets hemsida www.samordningnorrbotten.se Länk till annan webbplats.

Lotta Zetterström
Förbundschef
E-post: lotta.zetterstrom@amf.lulea.se

Sidan uppdaterades den 20 februari 2023