Öppna data

Luleå kommun bedriver ett arbete kring att publicera kommunens data som öppna data, dvs det är fritt för den som vill att återanvända datat på det sätt man vill. Någon avgift kommer normalt inte att debiteras under förutsättning att kommunen inte har någon utgift för själva iordningställandet av datat.

Syftet är att stimulera till innovation och transparens. Tanken är att offentlig information inte bara ska användas av myndigheter utan även kunna användas av till exempel företag och allmänheten för att skapa nya tjänster.

Detta regleras i PSI-direktivet och Inspire-direktivet från EU som också införts i svensk lagstiftning. Det innebär att de offentliga data som samlas in och lagras hos myndigheter i elektronisk form också ska tillgängliggöras till företag och privatpersoner så att det kan återanvändas.

Lagen omfattar inte handlingar som tillhandahålls inom en myndighets affärsverksamhet eller inom utbildnings-, forsknings- och kulturinstitutioner.

Du kan hämta datat till din egen dator. Datat har gjorts tillgängligt i maskinläsbara format som bygger på öppna standarder (t.ex. xml eller csv-filer).

Öppna data från SKRs Databas Kolada

Kommun- och regiondatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting. Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter, tex SCB, Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket och BRÅ, och täcker allt från en kommuns demografi till hur mycket olika tjänster kostar.

På denna sida så har vi samlat ett urval av de nyckeltal som finns om kommunen i Kolada för att ge exempel på vilken typ av öppna data som finns tillgängligt.

För varje nyckeltal så visas dels en graf över hur det har utvecklats under de år som Kolada har data för, dels en beskrivning av nyckeltalet och det API-anrop som används för att hämta data från Kolada.

 

Önskemål om öppna data

Luleå kommun har en mängd data i sina databaser. Om du har önskemål om data kan du meddela oss detta i beställningsformuläret nedan. När vi fått din beställning kommer vi att kontakta dig för närmare utredning. Vi kommer att publicera datat i ex en .csv-fil om det inte innehåller sekretessuppgifter eller andra begränsande faktorer som kommer fram vid utredningen.

Sidan uppdaterades den 16 januari 2023