Fotograf: Susanne Lindholm

Infrastruktur

Infrastruktur berör system för transport, energi och information. Kommunen vill strategiskt utveckla Luleås infrastruktur.

Trafik

Principerna för hur kommunen vill utveckla trafiken i Luleå finns i Program F - resor och transporter. Programmets övergripande mål är att resor och transporter inom Luleå i högre grad än idag ska vara miljövänliga, effektiva och säkra.

Bredbandsstrategi

Luleå kommun vill utveckla ett bredbandsnät som täcker framtidens digitala kommunikationsbehov. Bredbandsstrategin behandlar bredband på samma strategiska sätt som övriga långsiktiga frågor hanteras i kommunal översiktsplanering.

Den långsiktiga visionen är att alla hushåll, företag och fritidsområden ska ha möjlighet till bredbandsanslutning. Därigenom kan tillväxt, konkurrenskraft och innovationsförmåga stimuleras. Bredband är en förutsättning för samhällets digitalisering.

Översiktsplanens mål är att senast år 2020 ska det vara 100 % utbyggt bredband till byarna med minst 100 Mbit/s. Till enskilda hushåll där optisk fiber inte är ekonomiskt rimligt kan andra lösningar tillåtas.

Sidan uppdaterades den 7 oktober 2021