Ekokommun

Luleå är en ekokommun. Det innebär att kommunen är medlem i föreningen Sveriges Ekokommuner – eller Sekom Länk till annan webbplats. som den också kallas. Ekokommunerna ska vara en förebild och föregångare för övriga kommuner när det gäller hållbar utveckling på lokal nivå.

Som medlem i Sekom ska Luleå kommun aktivt delta i nätverket med att ta till sig och sprida goda exempel och idéer. Medlemskapet ger ett nätverk och en samlingsplats där politiker och tjänstemän tillsammans kan uppnå målet.

En ekologisk grundsyn

Sekom vill främja utvecklingen mot ett mera kretsloppsanpassat samhälle där kommunmedborgarna ges möjlighet att uppnå en hög livskvalitet och god hälsa. Varje kommun ska arbeta för att hitta en balans mellan naturens och människans behov.

Hållbarhetskriterier

Kommunen ska arbeta enligt de fyra hållbarhetsprinciperna.

  1. Den första principen handlar om att minska spridningen och användningen av material som hämtas från berggrunden, som tungmetaller och olja.
  2. Den andra om att arbeta för att minska belastningen på naturen med allt vi producerar och släpper ut.
  3. Den tredje handlar om att inte använda mer av naturens resurser än vad naturen själv hinner återskapa, som att inte avverka mer skog än vad som växer åter.
  4. Den fjärde handlar om att skapa ett samhälle så att alla människor kan tillgodose sina behov – att kunna må bra.

Hur följer man upp kommunernas arbete?

För att följa upp varje kommuns arbete har Sekom tagit fram 12 stycken gröna nyckeltal. Här kan du läsa Luleås resultat Länk till annan webbplats..

Kontaktpolitiker och kontakttjänsteman

Luleå kommun representeras av Maritha Meethz, ordförande Miljö- och Byggnadsnämnden och Lena Bengten, sammhällsstrateg energi och klimat.

Sveriges EKO-kommuner

Sidan uppdaterades den 5 oktober 2021