Inför miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder den 19 juni. På dagordningen står bland annat bygglov för en industribyggnad på Klöverberg 2:2. Totalt behandlar nämnden 14 ärenden.

Bygglov för tillbyggnader av industribyggnad på fastigheten Klöverberg 2:2

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att bevilja Klöverbergsgården AB bygglov för tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten Klöverberg 2:2. Fasaden föreslås få en faluröd färg och plåttaket en tegelröd färg, vilket är samma kulörer som resterande byggnad.

Godkännande av sluttäckning av deponi

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att godkänna Trafikverkets ansökan om sluttäckning av deponi mellan Alvik och Selet. Där har de deponerat överskottsmassor på tre ställen under åren 2022 och 2023. Deponeringen avslutades och sluttäcktes under 2023 och har nu slutinspekterats och godkänts.

Se ärendelista (kallelser/miljö- och byggnadsnämnden) Länk till annan webbplats.


Kontakt:

  • Patrik Wallgren, miljö- och byggchef, 073-096 63 64
  • Peder Lundkvist, ordförande miljö- och byggnadsnämnden, peder.lundkvist@lulea.se

Sidan uppdaterades den 13 juni 2024