Upphandling av kafé på Hägnan och miljöbryggor till skärgården

På kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott beslutades om två upphandlingar: Dels om vem den nya entreprenören till friluftsmuseet Hägnans kafé blir och dels om leverantör av miljöbryggor till Junkön.

Gällande kafe Fägnan på Hägnan så tilldelades Knife & Fork CLV AB uppdraget. Företaget driver i nuläget Café la Vache samt caféer i gymnasiebyn i centrala Luleå.

Den nya entreprenören tar över kaféet på Hägnan efter sommarsäsongen och ska servera fika och lunch med ett utbud som både tilltalar besökarna och passar i miljön på friluftsmuseet.

Lättare sophantering i skärgården

Gällande upphandlingen av miljöbryggor så vanns den av GN Skog Mark Hav AB. Företaget är beläget i Kalix och ska till att börja med tillverka en flytande sopsorteringsstation till Junkön i Luleå skärgård.

Sopsorteringsstationen, eller miljöbryggan, är till för att underlätta sophämtningen från kommunens skärgårdsstugor och det rörliga friluftslivet i skärgården. I nuläget måste tunga soptunnor lyftas från land till arbetsbåt, men den nya miljöbryggan innebär att sopbehållare kan lyftas med kran direkt från brygga till båt.

Kontakt: Ove Forsberg, avdelningschef Kulturarv, skärgård och turism Luleå kommun, 0920-45 56 14

Sidan uppdaterades den 7 juni 2024