Ärenden till socialnämnden

Den 30 maj behandlar socialnämnden sammanlagt 27 ärenden. Bland annat förslag till nytt serviceboende samt yttrande över KPMG:s granskning av handläggning inom barn och ungdomsvården.

– Det är stor efterfrågan på servicebostäder som är ett mellanting mellan självständigt boende och gruppbostad, säger Mikael Bergström, verksamhetschef.

Socialnämnden föreslås besluta att åtta platser ska öppnas på Hertsögården där det sedan tidigare finns ett gruppboende med sex platser. Serviceboendet erbjuds till de som har ett lägre omvårdnadsbehov än det som finns på gruppboende. Verksamheten kommer att ha nattjour.

– Personer som bor på gruppboende kan också ansöka om serviceboende, säger Mikael Bergström, verksamhetschef som menar att det kan frigöra platser på gruppboendet.

Finansiering sker via omstruktureringsmedel 2024 och på årsbasis beräknas kostnaden bli 4,98 miljoner kr.

Granskning av handläggning inom barn- och ungdomsvården

KPMG har granskat handläggning inom barn och ungdomsvården och bedömer att socialnämnden har en del utvecklingsområden att arbeta vidare med.

Socialförvaltningen har i ett yttrande beskrivit synpunkter och åtgärder inom de granskade områdena. Individ- och familjeomsorgen har tagit fram en handlingsplan för att komma till rätta med bristerna i det dagliga arbetet med handläggning och dokumentation.

– När det gäller handläggning inom barn och unga är oerhört viktigt att följa processens alla delar vilket vi behöver arbeta vidare med, säger Anna Saxin, verksamhetschef.

Socialförvaltningen arbetar vidare med åtgärder såsom att kvalitetssäkra utredningar, uppdaterat rutin om förhandsbedömning och upparbetat ny introduktionsplan för nyanställda medarbetare. I granskningen framkom även delar som organisering, ansvarsfördelning av handläggningsprocessen och skyddsbedömningar utan åtgärd från granskningens rekommendationer.

– Vi har oerhört kompetenta medarbetare men har behov av fler, därför satsar vi på att rekrytera ytterligare socionomer, säger Anna Saxin, verksamhetschef.

Samtliga ärenden till socialnämnden 30 maj 2024 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Mikael Bergström, verksamhetschef, stöd och service, 0920-45 30 00
Anna Saxin, verksamhetschef, individ och familjeomsorg, 0920-45 30 00
Bodil Wennerbrandt Sevastik, socialnämndens ordförande, 0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 29 maj 2024