Ärenden inför kommunstyrelsens arbetsutskott 3 juni

På dagordningen finns 22 ärenden, bland annat förslag på Plan och budget 2025-2027, oförändrad skattesats, tilldelning avseende upphandling av kommunikationstjänster samt uppdrag att förenkla kommunala upphandlingarna så att fler lokala och mindre leverantörer får bättre förutsättningar att lämna anbud.

Förslag på Plan och budget, 2025-2027

Kommunfullmäktige föreslås anta förslaget som omfattar en beskrivning av omvärldsläget och planeringsförutsättningar med fem prioriterade områden:

  • Välfungerande vardag för alla
  • Mer Luleå för fler Luleåbor
  • Trygg i Luleå
  • Klimatsmart och naturpositiv
  • Blomstrande näringsliv

De prioriterade områdena med tillhörande effekter är de som senare följs upp i delårsrapport och årsredovisning och måluppfyllelsen är en del vid bedömningen om kommunen uppnått god ekonomisk hushållning i verksamheten.

Oförändrad skattesats

Kommunfullmäktige föreslås besluta att skattesatsen för år 2025 är oförändrad, 22,50 procent.

Upphandling av kommunikationstjänster

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås anta angivna leverantörer i syfte att utveckla och säkerställa Luleå kommuns varumärke och platsvarumärket Luleå.

Upprättade avtal ska kunna nyttjas av Luleå kommun samt de kommunala bolagen Nordiskt FlygTeknikCentrum AB och Luleå Kommunföretag AB.

Upphandlingen omfattar tre delområden:

  • Delområde 1 – Kommunikationsbyrå
  • Delområde 2 – PR-/PA- Byrå
  • Delområde 3 – Mediebyrå

Utredningsuppdrag för enklare upphandlingar

Kommunstyrelsen föreslås ge Kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna till förenklade kommunala upphandlingarna för att fler lokala och mindre leverantörer får bättre förutsättningar att lämna anbud.

Utredningen kommer att sammanställas i en rapport som ska leda till förslag på mål, strategier och aktiviteter som behövs för att underlätta för små och medelstora företag att lämna anbud inom varje inköpskategori.

Se kallelse för sammanträdet den 3 juni 2024

För frågor kontakta Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande, 073-051 87 92

Sidan uppdaterades den 29 maj 2024