Samverkan om entreprenörsboenden för en trygg omställning i Luleå

Säkra och trygga entreprenörsbostäder, samverkan mot kriminalitet och otrygghet samt intressentdialoger. Det är huvuddragen i den avsiktsförklaring som Luleå kommun tillsammans med LKAB, SSAB, Talga, Uniper, Power2Earth och Byggföretagen har ingått. Målet är att hitta gemensamma lösningar för de tillfälliga entreprenörerna och skapa social trygghet.

Gruppbild på medverkande vid seminariet om entreprenörsbostäder.

Vid ett lunchseminarium om entreprenörsbostäder presenterades den gemensamma avsiktsförklaringen. Från vänster: Catharina Elmsäter-Svärd, vd för bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen, Magnus Carlborg, kommunpolis, Polisen, David Högnelid, strategichef, Affärsområde Specialprodukter LKAB, Lotta Jakobsson, ansvarig för SSAB Luleås omställning, Tom Kearney, projektledare Talga, Frida Berglund, tf samhällsomställningschef Luleå kommun, Fredrik Hansson, kommunalråd Luleå kommun.

‒ Den gröna omställningen ska bidra med positiv samhällsnytta samtidigt som det också innebär utmaningar för samhället, särskilt när det gäller bostadsfrågan. Luleå kommun har nyligen tagit ett viktigt steg genom att skapa förutsättningar för uppförandet av 3 000 nya entreprenörsbostäder. Vi är glada att det initiativet nu har tagits vidare av LKAB, SSAB, Talga, Power2Earth, Uniper och Byggföretagen. Det visar på hur viktig samverkan är för att Luleå ska kunna växa på ett hållbart sätt och möta våra framtida utmaningar, säger Fredrik Hansson (S), kommunstyrelsens vice ordförande.

Parterna avser bidra till att planering och uppförandet av entreprenörsbostäder sker enligt Luleå kommuns kriterier för markupplåtelser till entreprenörsbostäder.

Det handlar om att tydliggöra en gemensam förväntan att upphandlade underentreprenörer ansluter sig till samma kriterier för att skapa stabilitet och trygghet. Avsiktsförklaringen listar även hur samarbetet ska motverka kriminalitet och otrygghet med bland annat gemensamma system och informationsdelning. Parterna ska även samverka för att skapa intressentdialoger och forum för att insamla, dela och hantera synpunkter från intressenter och medborgare.

‒ För att undvika negativa konsekvenser av att bygga många entreprenörsbostäder ska vi dra lärdom av andras erfarenheter. För att förhindra en överhettad bostadsmarknad, otrygghet och brottslighet runt boendet samverkar vi tidigt i planering och förberedelse. Avsiktsförklaringen visar hur vi gemensamt ska prioritera, dela information och om så behövs hur sanktioner kan utformas. Vi vill förebygga sociala problem och ta ansvar för hållbar tillväxt, avslutar Catharina Elmsäter-Svärd, Vd Byggföretagen.

Det övergripande målet är att skapa förutsättningar för en hållbar och trygg samhällsutveckling när Luleå växer och den gröna industrialiseringen genomförs under de kommande 10 åren. I den omfattande omställningen är det viktigt att enskilda intressenters och medborgares röster hörs och att deras intressen bevakas och tillgodoses. Ett brett stöd hos Luleå kommuns invånare är en förutsättning för genomförandet av kommande stora investeringar.

‒ I våra industrisatsningar är etablerandet av entreprenörsbostäder en förutsättning för att vi ska lyckas. Därför behöver vi redan nu jobba för att skapa förutsättningar för de tillfälliga entreprenörerna. Samtidigt ska det bidra till ansvarfulla lösningar och en trygghet för Luleborna, vilket den här avsiktsförklaringen är en viktig pusselbit till att möjliggöra, säger David Högnelid, strategichef affärsområde Specialprodukter, LKAB.

Bakgrund/Fakta

LKAB, SSAB, Talga, Uniper och Power2Earth, som alla planerar stora investeringar i Luleå, har gått samman i en arbetsgrupp, ”Grönt industriellt forum i Luleå”, för att tidigt identifiera utmaningar och samverka för att lösa dessa.

Det handlar om elkraft, arbetskraft, påverkan på samhälle och miljö, infrastruktur och inte minst bostäder. En förutsättning för ett attraktivt samhälle och befolkningstillväxt är att det finns bra boendeformer, både tillfälliga entreprenörsbostäder och permanenta bostäder i olika storlekar och upplåtelseformer.

Inom ramen för samarbetet har Luleå kommun tillsammans med LKAB, SSAB, Talga, Power2Earth, Uniper och Byggföretagen ingått en avsiktsförklaring gällande entreprenörsbostäder i Luleå och är överens om att följande områden ska prioriteras:

  • Säkra och trygga entreprenörsbostäder genom att parterna avser bidra till att planera och uppföra entreprenörsbostäder som motsvarar de kriterier som Luleå kommun har utvecklat och antagit för markupplåtelser till entreprenörsbostäder. Med gemensamma kriterier för markupplåtelse, upphandlingar av entreprenörsbostäder och en förväntan om att upphandlade underentreprenörer ansluter sig till samma kriterier, skapas stabilitet och trygghet.

  • Motverka kriminalitet och otrygghet genom att utreda hur gemensamma system för informationsdelning och sanktioner kan utformas för att undvika ekonomisk brottslighet, arbetslivskriminalitet, våld, missbruk, prostitution och otrygga levnads-, boende- och arbetsmiljöer.

  • Intressentdialoger genom att skapa kontinuerliga intressentdialoger och forum som ska insamla, dela och hantera inkomna synpunkter från intressenter och medborgare.

För frågor, kontakta

Fredrik Hansson (S), kommunstyrelsens vice ordförande, 073-515 96 51

Frida Berglund, tf samhällsomställningschef Luleå kommun, 072-518 12 82

Sidan uppdaterades den 27 maj 2024