Luleå Gymnasieskola nu godkänd som auktoriserad IB-skola

Efter arton månader av noggranna förberedelser är nu Luleå Gymnasieskola en auktoriserad IB-skola. Det innebär att Luleå kommun kan erbjuda Diploma Programme, en internationell gymnasial utbildning på engelska. Ett attraktivt val för familjer som flyttar hit, samt för elever som söker en utmanande och mångfacetterad utbildning.

De senaste ett och ett halvt åren har Luleå Gymnasieskola arbetat intensivt för att bli en certifierad International Baccalaureate (IB).

– Det är oerhört viktigt att vi har fått den här satsningen på plats. Det gör vår kommun än mer attraktiv att bosätta sig i eller arbeta i, och möjliggör för arbetsgivare i regionen att rekrytera internationell kompetens på en global arbetsmarknad, säger Fredrik Bruhn, ordförande i arbetsmarknads- och gymnasienämnden.

För att bli godkänd som IB-skola krävs att man uppfyller olika krav, bland annat ska det finnas ett säkert rum där IB:s examinationer ska förvaras, alla lärare ska gå ämnesspecifika IB-utbildningar samt göra tvåårsplaneringar för sina respektive ämnen som IB sedan ska granska och godkänna. Det sista steget i ansökningsprocessen var ett verifikationsbesök, vilket genomfördes i slutet på mars.

– Det har varit otroligt mycket arbete för alla involverade, vi är så stolta över hela teamet. Det känns fantastiskt roligt att vi nu är certifierade, säger Eva Lindbäck, skolchef på Luleå Gymnasieskola.

Diploma Programme är en tvåårig utbildning och eleverna läser därför först på International Class som är ett förberedande år. Därefter läser de år två och tre på IB Diploma Programme. Ansökan till det förberedande året International Class är fortfarande öppen.

– Härnäst kommer vi att gå igenom ansökningarna inför kommande läsår. Lärarna fokuserar på planering av kurserna som ingår i International Class. Dessa kurser är kurser från svenska gymnasieskolan, men all undervisning sker på engelska, säger Jonas Jönsson, rektor på IB-skolan.

Elever som ansöker till International Class blir kallade till antagningsprov i engelska och matematik.

– En grupp från första ansökningsomgången har redan skrivit sina intagningsprov. När ansökningarna stänger kommer nästa grupp att bli kallad till prov. Sedan kan det komma ansökningar från elever som inte befinner sig i Sverige. Då får vi anpassa mottagandet utifrån deras situation, säger Helena Åström, koordinator för IB-skolan.

Fakta:
International Baccalaureate (IB) är ett globalt erkänt utbildningsprogram som erbjuder en internationell utbildning på engelska. Programmet är utformat för att ge elever en omfattande och djupgående utbildning som förbereder dem för högre studier och en global arbetsmarknad. IB-programmet är unikt i sitt slag då det tillhandahåller en standardiserad läroplan och bedömningssystem som är konsekvent över hela världen, vilket möjliggör för elever att flytta mellan IB-skolor utan att behöva lägga till fler studieår.

Kontaktperson: Helena Åström, tfn: 0920 45 30 54

Sidan uppdaterades den 17 april 2024