Inför miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder den 24 april 2024. På dagordningen står bland annat bygglov för nya rad- och parhus på Kronan och tillstånd för tillfälligt upplag av schaktmassor vid skjutbanan inom Ormberget-Hertsölandets naturreservat. Totalt behandlas 11 ärenden.

Nya rad- och parhus på Kronan

Miljö och byggnadsnämnden föreslås bevilja Bonava Sverige AB bygglov för nybyggnad av 13 rad- och 2 parhus på fastigheten Termosen 1 på Kronanområdet. Till varje rad- och parhus finns ett fristående förråd och på fastighetens inre gård uppförs komplementbyggnaden som ska inrymma en vallabod/verkstad.

Dispens och tillstånd för upplag och schaktning inom naturreservatet Ormberget-Hertsölandet

Miljö och byggnadsnämnden föreslås bevilja Luleå Energi AB dispens för att anordna tillfälligt upplag och schaktning inom naturreservatet Ormberget-Hertsölandet. Arbetet är ett led i att förbättra driftsäkerheten och kapaciteten av elnätet. Kablarna grävs ned i vägens dikesbotten på västra sidan av Skjutbanevägen, cirka en kilometer. Upplagsplats föreslås bli de hårdgjorda ytorna vid skjutbanorna. En inventering av särskilt skyddade och rödlistade arter är genomförd och inget fanns att anmärka på.

Se ärendelista (kallelser/miljö- och byggnadsnämnden) Länk till annan webbplats.

Kontakt:

  • Patrik Wallgren, miljö- och byggchef, 073-096 63 64
  • Peder Lundkvist, ordförande miljö- och byggnadsnämnden, peder.lundkvist@lulea.se

Sidan uppdaterades den 17 april 2024