Ärenden inför samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet i Luleå sammanträder den 22 april. Utskottet behandlar då fem ärenden.

Samhällsbyggnadsutskottet förslås ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att upprätta ny detaljplan för del av Notviken 4:40 och del av Storheden 1:1 i syfte att pröva förutsättningarna för industri och verksamheter.

Utskottet ska även behandla förslag om att Luleå kommun går i borgen för Luleå Hamn om koncessionsavtalet för byggnation, finansiering samt drift och underhåll av hamnverksamheten måste avslutas i förtid. Beslut ska fattas av kommunfullmäktige.

Se kallelse för sammanträdet den 22 april 2024 (under kallelser/samhällsbyggnadsutskottet)

För frågor kontakta Fredrik Hansson, kommunstyrelsens vice ordförande, 073-515 96 51.

Sidan uppdaterades den 17 april 2024