Kulturnatten och streetbasket på kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott

Bidrag till Kulturnatten 2024, pengar till budo för funktionsnedsatta samt evenemangsbidrag till en streetbasketturnering. Det är tre av de ärenden kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott idag tog ställning till.

Tjänstepersonsförslaget gällande Kulturnatten är att Skådebanan Norrbotten ska få 220 000 kronor för genomförandet 2024. Arbetsutskottet beslutade dock att återremittera ärendet för att utreda vad bidraget till Kulturnatten kommer att gå till.

– Suget efter en sprudlande Kulturnatt med ett fritt och brett utbud är stort, säger Evelina Rydeker (Mp), ordförande kultur-och fritidsnämnden.

Kulturnatten, som söker 387 00 kronor, pågår under en dag och är ett av Luleås bredaste kulturevenemang. Evenemanget är utan inträde och de som deltar bidrar genom ideella insatser. Skådebanan Norrbotten ansvarar för marknadsföring, anmälningsmottagning, schemaläggande och samordning av aktiviteter med respektive arrangör.

Bidrag till Bushido Luleå Budoklubb

Gällande Bushido Luleå Budoklubb föreslår arbetsutskottet att föreningen får 85 000 kronor för sin verksamhet riktad mot personer med funktionsnedsättning. Föreningen, som söker 100 000 kronor, erbjuder en meningsfull fritid för personer som har svårt att hitta fungerande fritidsaktiviteter. Budoträningen hjälper deltagarna att både bli fysiskt och mentalt starkare samt hitta ett socialt sammanhang.

Evenemangspengar till streetbasket

Vidare sa arbetsutskottet ja till att Sweden 3x3 Tour Streetbasket får upp till 250 000 kronor från evenemangspotten. Summan är beroende på om evenemanget genomförs utomhus som planerat eller måste flytta inomhus på grund av väderförhållanden. Streetbasketturneringen ska hållas under tre dagar på Södra Hamnplan i sommar. Evenemanget anses innebära stora möjligheter för Luleå att synas och marknadsföra platsvarumärket. Det bidrar också till att skapa mervärden för invånare och besökare vilket stärker bilden av att Luleå är en attraktiv stad att leva i och besöka.

– Luleå är en fantastisk basketstad och vi ser med glädje fram emot att välkomna Sweden 3x3 Tour Streetbasket till Luleå i sommar, säger Evelina Rydeker.

Ärendena går vidare till kultur-och fritidsnämnden den 17 april.

Kontakt: Evelina Rydeker, ordförande kultur-och fritidsnämnden, 072-406 25 04

Sidan uppdaterades den 4 april 2024