Inför kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Luleå sammanträder den 8 april.

På dagordningen finns 19 ärenden, däribland Luleå kommuns årsredovisning 2023.

Dessutom förslag att medfinansiera fyra projekt: Norrbotniabanan, kompetenscentra kopplade till idrott vid Luleå tekniska universitet, samt två projekt som ska stärka samverkan, öka kunskapen och konkurrenskraften bland företag inom kulturella och kreativa branscher och samiska näringar.

Se kallelse för sammanträdet den 8 april 2024 (under kallelser /kommunstyrelsens arbetsutskott)

Sidan uppdaterades den 3 april 2024