Ärenden till kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott april

Bidrag till Kulturnatten 2024, bidrag till budo för funktionsnedsatta samt evenemangsbidrag till en streetbasketturnering. Det är tre av de ärenden kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott ska ta ställning till den 3 april.

Tjänstepersonsförslaget gällande Kulturnatten är att Skådebanan Norrbotten ska få 220 000 kronor för genomförandet 2024. Kulturnatten, som söker 387 00 kronor, pågår under en dag och är ett av Luleås bredaste kulturevenemang. Evenemanget är utan inträde och de som deltar bidrar genom ideella insatser. Skådebanan Norrbotten ansvarar för marknadsföring, anmälningsmottagning, schemaläggande och samordning av aktiviteter med respektive arrangör.

Bidrag till Bushido Luleå Budoklubb

Bushido Luleå Budoklubb föreslås få 85 000 kronor för sin verksamhet riktad mot personer med funktionsnedsättning. Föreningen, som söker 100 000 kronor, erbjuder en meningsfull fritid för personer som har svårt att hitta fungerande fritidsaktiviteter. Budoträningen hjälper deltagarna att både bli fysiskt och mentalt starkare samt hitta ett socialt sammanhang.

Evenemangspengar till streetbasket

Vidare föreslås Sweden 3x3 Tour Streetbasket få upp till 250 000 kronor, beroende på om evenemanget genomförs utomhus som planerat eller måste flytta inomhus på grund av väderförhållanden. Streetbasketturneringen ska hållas under tre dagar på Södra Hamnplan i sommar. Evenemanget anses innebära stora möjligheter för Luleå att synas och marknadsföra platsvarumärket. Det bidrar också till att skapa mervärden för invånare och besökare vilket stärker bilden av att Luleå är en attraktiv stad att leva i och besöka.

Här finns hela kallelsen till arbetsutskottet. Länk till annan webbplats.

Kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott sammanträder den 3 april. Ärendena går vidare till kultur-och fritidsnämnden den 17 april.

Kontakt: Patrik Bylin, kultur-och fritidsdirektör Luleå kommun, 070-529 39 86

Sidan uppdaterades den 28 mars 2024