Nya bostadshus på Malmudden, balkonger på Mjölkudden och förslag till samverkan mellan kommuner vad gäller tillsyn och kontroll

Det är tre av de förslag som miljö- och byggnadsnämnden ska ta beslut om den 13 mars.

Förnyat bygglov för flerbostadshus på Malmudden

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att bevilja nytt bygglov för nybyggnad av två flerbostadshus på fastigheten Malmstranden 1. Tidigare bygglov beviljades 2019-07-10 för sammanlagt fem bostadshus. De förnyade bygglovet gäller flerbostadshus med 91 lägenheter och 30 garageplatser.

Bygglov för inglasade balkonger på fastigheten Skepparen 3, Mjölkudden

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att bevilja HSB Norr bygglov för tillbyggnad av hus 2, 3, 4 och 5 på fastigheten Skepparen 3. Det är 6 nya balkonger som byggs till på fastigheterna 2 och 4. Utöver dem är det befintliga balkonger som renoveras och byggs ut. Balkongernas pinnräcken och balkongstomme får en grön kulör för en mjukare kontrast till fasaden. Inglasningen bli i klarglas utan ram för ett nättare intryck.

Avtalssamverkan mellan Boden, Luleå, Piteå, Skellefteå, Umeå och Älvsbyns kommuner vad gäller tillsyn och kontroll

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att rekommendera kommunfullmäktige att godkänna avtalssamverkan avseende tillsyn och kontroll mellan Boden, Luleå, Piteå, Skellefteå, Umeå och Älvsbyns kommuner.

Avtalssamverkan syftar till att möjliggöra samverkan mellan avtalets parter utifrån kommunernas skyldigheter och arbetet i övrigt på miljö- och hälsoskyddsområdet samt alkohol och livsmedelsområdet. Samverkan möjliggör bland annat att erfarenheter från samtliga kan tas till vara och avser att minska sårbarhet och säkerställa kontinuitet och kompetensförsörjning för att därigenom bidra till rättssäkerhet, god kvalitet, effektivitet och måluppfyllelse i verksamheterna. Avtalet syftar till tillfälliga samarbeten samt för att undvika jäv.

Se ärendelista (kallelser/miljö- och byggnadsnämnden) Länk till annan webbplats.

För begäran om allmän handling: miljobygg@lulea.se

Kontakt

  • Patrik Wallgren, miljö- och byggchef, 073-096 63 64
  • Peder Lundkvist, ordförande miljö- och byggnadsnämnden, peder.lundkvist@lulea.se

Sidan uppdaterades den 7 mars 2024