Beslutat på kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott

I dag har kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott hanterat sex ärenden, bland annat en motion för ett nytt badhus i Råneå, ett e-förslag om isväg på Porsön samt frågan om Luleå Dansresidens 2024.

Motionen om nytt badhus i Råneå kommer från SD och går ut på kommunen ska utreda och ta fram förslag för att bygga och ta tillvara det som går i byggkonstruktionen inför ett nytt badhus i Råneå.

Tjänstepersonsförslaget, som även arbetsutskottet biföll, är att anse motionen delvis besvarad då en utredning gjorts som visar att det inte finns något material som går att återbruka från det nuvarande badhuset. Motionens andra del, att bygga ett nytt badhus med återbruk av byggnadskonstruktionen, föreslås därmed få avslag.

– Ett helt enigt arbetsutskott lyssnade till tjänstemannaförslagets klokskap och beslutade i enlighet med denna, säger Evelina Rydeker (MP), ordförande kultur-och fritidsnämnden.

Isväg på Porsön

Gällande e-förslaget som inkommit om att spår ska pistas för isväg Porsön-Björkskatan-Hällbacken-Sinksundet föreslår förvaltningen att förslaget anses besvarat. Detta med hänvisning till att det inte finns resurser att sköta om ytterligare anläggningar från kommunens sida, men att kultur-och fritidsförvaltningen gett bidrag till Bensbyns/Björsbyns skoterförening att pista ett spår för promenad och rekreation på Björsbyfjärden.

– Vi är självklart positiva till att stötta föreningar som tar initiativ som bidrar till folkhälsan, säger Evelina Rydeker..

Arbetsutskottet gick även här på tjänstepersonsförslaget och föreslår att e-förslaget ska anses besvarat.

Kommunens dansresidens

Slutligen föreslår arbetsutskottet ja till att Dansinitiativet ska få fortsätta driva kommunens dansresidens, dit nationella och internationella scenkonstnärer kan söka sig för att fördjupa sitt arbete. Dansinitiativet föreslås få 300 000 kronor för residenset samt ansvara för att utlysa och tillsätta det under 2024.

Kultur-och fritidsnämndens sammanträder den 30 mars och motionen om Råneå badhus går sedan vidare till kommunfullmäktige.

Kontakt: Evelina Rydeker, ordförande kultur-och fritidsnämnden, 072-406 25 04

Sidan uppdaterades den 6 mars 2024