Utredning av barn följdes inte upp

Vid genomgång av ärenden upptäcktes nyligen att en utredningsprocess inte omhändertagits vid barn- och ungaenheten på socialförvaltningen i Luleå kommun. Händelsen är anmäld till inspektionen för vård och omsorg, IVO.

– Vi ser allvarligt på det som inträffat och utreder nu skyndsamt vad som gått fel, säger Anna Saxin, verksamhetschef.

Utredningsprocessen av barnet inleddes 4 juni 2023 med föräldrarnas samtycke och bedömningen var att familjens livssituation påverkade barnets hälsa. Familjen ansågs därför vara i behov av stöd. Vid genomgången upptäcktes att inga insatser eller kontakter fanns sedan 5 juni 2023.

Händelsen utreds enligt lex Sarah.

Kontakt

Anna Saxin, verksamhetschef, 0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 4 mars 2024